Whatman Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

 • 名称 : Polydisc AS 在线滤器
 • 型号 : 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman Polydisc AS(水相溶液)50mm滤器系列有高通量的聚醚砜膜,蛋白吸附性低,没有表面活性剂,可用于医药工业。玻璃微纤维预滤层延长了膜的寿命,并有效过滤高污染样品。每一个Polydisc AS滤器在出口处都有一个灭菌的罩子。用“医用级”洁净灭菌包装密封,确保使用安全。Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145
 • Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

  详细描述

  Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

  特点
  ·放射灭菌,无乙醇残留
  ·倒钩状接口,适合多种管径
  ·完整性测试(气泡点)
  ·重量很轻(11.5g):避免了因滤器过重而引起的软管塌陷

  应用
  ·组织培养液
  ·试剂制备
  ·颗粒计数溶液
  ·药物准备

  Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

  Whatman Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

  Whatman 沃特曼 Polydisc AS 在线滤器, 6724-5002, 6724-5010, 6724-5045, 6724-5145

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:6724-5002-6724-5002