LIGHT (I-12) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-34045 P Sphingomyelin Synthase 1 (D-12)   P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34047 Sphingomyelin Synthase 1 (S-12)   200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34047 P Sphingomyelin Synthase 1 (S-12)   P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34048 Sphingomyelin Synthase 2 (N-13)   200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34048 P Sphingomyelin Synthase 2 (N-13)   P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34049 T1R1 (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34049 P T1R1 (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34052 T1R1 (P-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34052 P T1R1 (P-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34054 T1R1 (I-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34054 P T1R1 (I-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34055 Sphingomyelin Synthase 2 (D-14)   200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34055 P Sphingomyelin Synthase 2 (D-14)   P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34058 T1R3 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34058 P T1R3 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34061 IL-20Rå (F-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34061 P IL-20Rå (F-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34063 DPYD (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34063 P DPYD (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34064 DPYD (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34064 P DPYD (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34065 DPYD (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34065 P DPYD (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34066 GluR-3 (H-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34066 P GluR-3 (H-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34067 HAS2 (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34067 P HAS2 (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34068 HAS2 (Y-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34068 P HAS2 (Y-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34069 VP16 (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34069 P VP16 (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34070 VP16 (H-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34070 P VP16 (H-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34072 GST (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34072 P GST (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34073 GST (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34073 P GST (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34075 Psoriasin (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34075 P Psoriasin (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34076 Psoriasin (M-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34076 P Psoriasin (M-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34083-R p-Met (Tyr 1003)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34083 P p-Met (Tyr 1003) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34085-R p-Met (Tyr 1313)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34085 P p-Met (Tyr 1313) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34086-R p-Met (Tyr 1349)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34086 P p-Met (Tyr 1349) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34087-R p-Met (Tyr 1365)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34087 P p-Met (Tyr 1365) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34089 Cdc11 (yN-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34089 P Cdc11 (yN-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34090 Cdc11 (yC-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34090 P Cdc11 (yC-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34092 Pol II (aN-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34092 P Pol II (aN-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34093 Pol II (aC-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34093 P Pol II (aC-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34095 glypican-3 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34095 P glypican-3 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34096 glypican-3 (F-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34096 P glypican-3 (F-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34097 HTLV-1 Tax (vC-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34097 P HTLV-1 Tax (vC-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34099 IL-20Rå (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34099 P IL-20Rå (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34100 IL-20Rå (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34100 P IL-20Rå (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34102 STRAD (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34102 P STRAD (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34104 Aladin (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34104 P Aladin (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34106 Aladin (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34106 P Aladin (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34107 Aladin (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34107 P Aladin (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34108 ISG20 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34108 P ISG20 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34108 X ISG20 (N-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34109 ISG20 (A-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34109 P ISG20 (A-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34109 X ISG20 (A-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34112 ISG20 (L-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34112 P ISG20 (L-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34112 X ISG20 (L-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34113 Angptl4 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34113 P Angptl4 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34117 LIGHT (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34117 P LIGHT (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34119 LIGHT (A-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34119 P LIGHT (A-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34120 LIGHT (I-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34120 P LIGHT (I-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34124 PROS-30 (D-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34124 P PROS-30 (D-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34126 PROS-30 (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34126 P PROS-30 (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34128 MxA (D-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34128 P MxA (D-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34130 MxA (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34130 P MxA (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,