YF®532 free acid(羧酸) 货号: YH0010 规格: 5 mg

YF®532 free acid(羧酸)

产品货号: YH0010

产品规格: 5 mg

目录价(元):3200

大包装询价


产品概述:

货号

名称

规格

Absmax/Em

Extinction coefficient(ε)

MW

YH0011

YF®488(5) free acid(羧酸)

5 mg

490/513

83,000

737.0

YH0002

YF®488(6) free acid(羧酸)

5 mg

491/512

73,000

737.0

YH0010

YF®532 free acid(羧酸)

5 mg

523/545

81,000

625.1

YH0016

YF®555 free acid(羧酸)

5 mg

550/561

150,000

1061.1

YH0004

YF®568 free acid(羧酸)

5 mg

573/595

88,000

693.7

YH0008

YF®594 free acid(羧酸)

5 mg

585/609

92,000

722.0

YH0006

YF®640 free acid(羧酸)

5 mg

641/658

105,000

847.0

YH0015

YF®647A free acid(羧酸)

5 mg

648/664

240,000

1263.0

YH0017

YF®647C free acid(羧酸)

5 mg

648/663

240,000

1386.0

YH0007

YF®660 free acid(羧酸)

5 mg

661/679

100,000

903.1

YH0003

YF®680 free acid(羧酸)

1 mg

679/700

128,114

927.1

YH0057

YF®750 free acid(羧酸)

1 mg

747/770

250,000

1290.0

名称

光谱图(溶解于水所测)

效能等同于

YF®488(5) free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

FITC, Oregon Green 488, FAM, Cy2

YF®488(6) free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

FITC, Oregon Green 488, FAM, Cy2

YF®532 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 532, Atto 532

YF®555 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 555, Cy3, Tetramethylrhodamine

YF®568 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 568, Lissamine rhodamine B, ROX

YF®594 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 594, Texas Red Dye, Cy3, DyLight 594

YF®640 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 647, Cy5, ATTO 647

YF®647A free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 649

YF®647C free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 649

YF®660 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

CF®660R

YF®680 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Alexa Fluor 680, Cy5.5, IR Dye 680

YF®750 free acid(羧酸)

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg

Andy Fluor 750, Cy7, DyLight 750


储存条件

-20避光保存,有效期见外包装

产品介绍

YF®染料是新一代罗丹明&花菁类染料,与其他荧光染料相比,在亮度,光稳定性和水溶性方面具有综合优势, 我司提供了不同的染料波长进行选择。

注意事项
1. 荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


说明书:

YF®532 free acid(羧酸) 货号:        YH0010 规格:        5 mg UE-YH0010    
MSDS:

MSDS YF® dye free acid