Sartorius赛多利斯MP46 S形传感器

Sartorius赛多利斯MP46 S形传感器

Sartorius赛多利斯MP46 S形传感器

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:Sartorius 赛多利斯
生产厂家:Sartorius赛多利斯

  • 产品概览
  • 技术参数
  • 订购信息
  • 相关资料
  • 相关产品

Sartorius赛多利斯MP46 S形传感器

型号:
MP 46/52 C3
MP 46/13 C3
MP 46/23 C3
MP 46/33 C3
MP 46/53 C3
 
  • 高品质合金材料
  • 铝质涂层,具备出色的抗腐蚀能力
  • 密封焊接(IP 67防护等级)
  • 通过OIML R60认证