Sartorius赛多利斯MP 55不锈钢传感器

Sartorius赛多利斯MP 55不锈钢传感器

Sartorius赛多利斯MP 55不锈钢传感器

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:Sartorius 赛多利斯
生产厂家:Sartorius赛多利斯

 • 产品概览
 • 技术参数
 • 订购信息
 • 相关资料
 • 相关产品

Sartorius赛多利斯MP 55不锈钢传感器

 
 
 • 全不锈钢结构
 • 密封焊接(IP68,IP69K)
 • 平台尺寸达600 mm x 600 mm
 • 符合OIML R60
 • 提供防爆型号(MP55/…E)
 • 高输入阻抗
 • 集成安装垫片
合格证书:
特征:II 1G and 1D EEx ia IIC T6|T5|T4 130°C、II 1D IP65 T 130°C;注册号:KEMA 04ATEX 1253x
ATEX传感器订货号:
9408 6.. …..如: MP55/10kg C3MR E = 9408 655 07010