Whatman FilterCup过滤漏斗, 1600-001, 1600-003, 1600-113, 1600-820, 1600-822, 1600-825, 1600-900

 • 名称 : FilterCup过滤漏斗
 • 型号 : 1600-001, 1600-003, 1600-113
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 FilterCup过滤漏斗, 1600-001, 1600-003, 1600-113, 1600-820, 1600-822, 1600-825, 1600-900
 • Whatman 沃特曼 FilterCup过滤漏斗, 1600-001, 1600-003, 1600-113, 1600-820, 1600-822, 1600-825, 1600-900

  详细描述

  Whatman 沃特曼 FilterCup过滤漏斗, 1600-001, 1600-003, 1600-113, 1600-820, 1600-822, 1600-825, 1600-900

  FilterCup是一种一次性过滤漏斗,带有70mm Whatman品牌过滤介质。这种方便的装置由聚丙烯材质制成,包含有热融的过滤介质方便过滤

  特性和应用
  ·有玻璃微纤维和纤维素材质可供选择
  ·250ml容积
  ·大约31cm2过滤面积

  Whatman 沃特曼 FilterCup过滤漏斗, 1600-001, 1600-003, 1600-113, 1600-820, 1600-822, 1600-825, 1600-900
  Whatman FilterCup过滤漏斗, 1600-001, 1600-003, 1600-113, 1600-820, 1600-822, 1600-825, 1600-900
  Whatman 沃特曼 FilterCup过滤漏斗, 1600-001, 1600-003, 1600-113, 1600-820, 1600-822, 1600-825, 1600-900

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:1600-001-1600-001