Whatman Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

  • 名称 : Polycap AS 囊式滤器
  • 型号 : 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604
  • 价格 :
  • 特点 : Whatman Polycap AS(水相溶液)是一种建议专门用于过滤水相溶液的产品。它将玻璃微纤维(GMF)预滤层和尼龙膜组合起来,延长了滤器寿命,允许更大量和更困难的样品被轻易地分离。Whatman 沃特曼 Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604
Whatman 沃特曼 Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

详细描述

Whatman 沃特曼 Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

 

Whatman Polycap AS 囊式滤器的性质和优点
·第一层(GMF)作为预滤层,确保更长的(0.2,0.45和1.0μm)的寿命和更高的过滤效率
·尼龙完全亲水,低可提取物,生物安全且由这极好的流速
·超净不含任何表面活性剂或具释放剂
·外壳热融合而成(没有任何胶水、黏合剂或者外来物质)
·完整性测试包括气泡点,压力衰减或向前流动方法等
·很小的尺寸提供高效的过滤面积
·高压灭菌;有一些已经用Gamma射线预灭菌过。
Whatman Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604·在ISO质量体系下在绝对洁净的室内条件下生产

 

Whatman 沃特曼 Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

 

Whatman Polycap AS 囊式滤器应用
·混合物
·生物
·缓冲液
·清洁/清洗液
·酶
·临时制备出的溶液
Whatman Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604·免疫制剂
·冲洗剂溶液
·营养液
·眼药水
·药物溶液
·试剂制备
·盐溶液
·治疗溶液
·组织培养介质
·病毒悬浮液

 

Whatman Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

 

 

 

 

 

 

 

Whatman 沃特曼 Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

Whatman Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604Whatman Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

Whatman Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

Whatman 沃特曼 Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604
6708-3602, 6705-3602, 6709-3602, 2606T, 6705-3604, 2607NS, 6706-3602, 6709-7502, 6708-7502, 6705-7502, 2706T, 6705-7504, 6708-7504, 2707NS, 6705-7510, 6706-7502, 2806, 2807
Whatman 沃特曼 Polycap AS 囊式滤器, 6705-3602, 6705-3604, 6708-3602, 6708-3604

 

上海金畔生物科技有限公司

文章号:6705-3602-6705-3602