Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

 • 名称 : Polycap TC 囊式滤器
 • 型号 : 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman Polycap TC(PES)分带滤罩和不带滤罩两种,都是一次性滤器,双层聚醚砜滤膜,提供重要水相溶液的有效过滤。Whatman 沃特曼 Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602
 • Whatman 沃特曼 Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

  详细描述

  Whatman 沃特曼 Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602
   

  PES天然亲水性,非常低的可抽提物,生物安全,很好的流速极低的蛋白吸附

  Whatman Polycap TC 囊式滤器特性和优点
  ·Whatman Polycap TC/PES 0.2/0.1,0.2/0.2和0.8/0.2 囊式滤器通过了HIMA灭菌级滤器的严格测试
  ·在生产中100%进行完整性测试,结果和微生物截留有关
  Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602·外壳热融合而成(没有表面活性剂或具释放剂)
  ·完整性测试包括气泡点、压力衰减或者向前流动方法等
  ·有已灭菌和未灭菌两种可供选择
  ·ISO质量体系下在绝对清洁的室内环境下生产
  ·PES蛋白吸附特性
      HSA 0.4μg/cm2
      Insulin 2.0 μg/cm2
      Gammaglobin 1.5μg/cm2

   

  Whatman Polycap TC 囊式滤器的应用
  ·水相溶液
  ·生物学
  Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602·缓冲液
  ·清洁/冲洗液体
  ·酶
  ·高品质水
  ·颗粒计数液
  ·药物溶液
  ·试剂制备
  ·盐溶液
  ·组织培养基
  ·病毒悬浮液

   

  Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

   

   

   

   

   

   

   
  Whatman 沃特曼 Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

  Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

  Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

  Whatman Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

  Whatman 沃特曼 Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602
   
  6714-3601, 6714-3602, 6717-3602, 6714-3604, 6715-3601, 6715-3602, 6716-3602, 6715-3604, 6715-3682, 6714-7501, 6714-7502, 2742C, 2742M, 6717-7504, 6717-7510, 6715-7502, 6715-7582, 6717-9501, 6717-9502, 6704-9502, 6717-9504, 6718-9502, 6718-9582
   
  Whatman 沃特曼 Polycap TC 囊式滤器, 6714-3604, 6715-3604, 6714-3602, 6715-3602

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:6714-3602-6714-3602