Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

 • 名称 : 微生物监测滤器
 • 型号 : 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
 • Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

  详细描述

  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

  预灭菌包装,真正通用滤器
  从原材料到成品,微生物监测滤器专用于监测液体样品中的微生物污染。

  过滤后,将滤器变换一个皮氏培养皿,加入2ml微生物培养基,进行培养收集到的污染物。

  微生物监测滤器大大减少了工作量,预灭菌包装可直接过滤、培养微生物样品。

  特点
  ·硝酸纤维素,孔径可选
  ·无菌包装直接使用
  ·操作简单
  ·节省70%的时间
  ·黑色具有更好的对比度
  ·广泛应用各种培养基

  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

  监测滤器工作流程
  微生物监测滤器由过滤法发展而来,最多可过滤100ml水乡样品,非常易于微生物的鉴定

  1.加样,过滤 

                                                              Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502          
  2.移去漏斗

                                                               Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
  3.简单过滤后,加2ml微生物培养基

                                                                 Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
  4.盖上盖子,培养

                                                                Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

   

   

  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
  Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
   
  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
   
  10497603, 10497600, 10497601, 10497602, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502, 10497503
   
  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

   

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:10497511-10497511