Whatman, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

 • 名称 : Partisil 反相TLC板
 • 型号 : 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840
 • Whatman 沃特曼, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

  详细描述

  Whatman 沃特曼, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

  反相分离
  Whatman 60Å K6反相板和多聚-K双相板有2种碳链长度可选。碳氢功能基团的链长首先影响溶液体系中水份的包容力和保持力。较短的C-2碳链用于极性和亲和力增加的水相溶液,而较长的C-18链有更好的保持力和疏水性。KC-18板还可以选择带有预吸附带,更便于样品的操作,尤其是较少挥发性溶剂中的稀释样品。

  Whatman 沃特曼, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

  特点
  ·经证明的优异性能、品质和可靠性
  ·与高水相溶液体系兼容,具有更大的灵活性
  ·与反相HPLC结果高度相关

  用于高要求样品的多聚-K双相分离
  多聚-K TLC板结合了一个3 x 20 cm C-18反相固定相和一个17 x 20 cm正相硅胶固定相于一体,可在一张板上进行混合极性样品的二维分离。组分首先经过反相TLC分离,之后将板干燥,旋转90°,再分离正相混合溶剂。

  特点
  ·清除、分析混合样品
  ·一张板上进行二维TLC

  Whatman 沃特曼, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

  Whatman, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

  Whatman, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

  Whatman 沃特曼, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840
   
  4809-800, 4809-820, 4803-110, 4801-600, 4803-600, 4801-425, 4803-425, 4801-800, 4803-800, 4800-600, 4800-620, 4800-800, 4800-820, 4800-840, 4804-820
   
  Whatman 沃特曼, Partisil 反相TLC板, 4800-800, 4800-600, 4800-820, 4800-840

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:4800-820-4800-820