PEN-2 (N-14) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-30148 hnRNP A/B/C/D (H-200) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30149 eIF3† (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30150 CRX (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30150 X CRX (H-120) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30151 KIR5.1 (H-110) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30152 FRP-4 (H-200) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30153 ASC (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30154 NOR-1 (H-180) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30154 X NOR-1 (H-180) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30155 VRL-1 (H-105) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30156 XPC (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30157 IRX3 (M-147) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30157 X IRX3 (M-147) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30158 CNPase (M-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30159 transferrin (M-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30160 CD3-∂ (FL-171) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30161 ML-IAP (H-90) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30162 Selenoprotein P (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30163 Prestin (H-294) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30164 HAUSP (H-200) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30165 MUS81 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30166 PC2 (H-68) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30167 NHE-2 (H-172) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30168 ML-IAP (R-250) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30169 SHP (H-160) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30170 Fibulin-5 (H-60) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30171 Protamine 2 (FL-102) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30172 Protamine 2 (M-107) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30173 Protamine 1 (FL-51) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30174 Protamine 1 (M-51) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30175 IL-17R (H-168) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30176 Fibulin-2 (H-250) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30177 Myosin X (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30178 Peroxin 13 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30179 VPS28 (FL-221) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30180 COUP-TF/EAR2 (H-230) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30180 X COUP-TF/EAR2 (H-230) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30181 CARP (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30182 Emi1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30183 STC1 (FL-247) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30184 p8 (FL-82) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30185 TLX3 (H-55) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30185 X TLX3 (H-55) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30186 TRPV5 (H-99) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30187 TRPV5 (R-98) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30188 Neuronatin (FL-81) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30189 CoREST (H-65) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30190 ACBP (FL-87) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30191 Shank 1 (H-290) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30192 Shank 2 (H-150) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30193 Shank 3 (H-160) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30194 follistatin (H-114) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30195 WHN (H-270) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30195 X WHN (H-270) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30196 PDGF-D (H-140) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30197 AML-2 (H-50) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30197 X AML-2 (H-50) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30198 TLR10 (H-165) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30199 Nod2 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30200 Islet-1/2 (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30200 X Islet-1/2 (H-120) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30201 TF (FL-294) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30202 RGS14 (H-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30203 TNAP (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30204 HLA-A/B/C (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30205 HAI-1 (H-180) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30206 Rho GAP p190B (H-160) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30207 PRP8 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30208 Asf1 (FL-279) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30209 NOXA (FL-54) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30210 Vasa (d-260) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30211 Hrk (FL-91) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30212 ACCå (FL-114) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30213 DEK (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30214 Crry (M-180) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30215 Epiregulin (FL-162) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30216 Hop (FL-73) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30217 NTR3 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30218 RGS16 (H-100) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30219 CD133 (M-286) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30220 CD133 (H-284) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30221 Hrs (M-79) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30222 ZP2 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30223 HMGI-C (FL-109) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30224 Wnt-5a (H-58) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30225 PRL-R (M-170) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30226 Dicer (H-212) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30228 CRMP-2 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30229 Filaggrin (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30230 Filaggrin (M-290) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30231 PEN-2 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30231 P PEN-2 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30232 PEN-2 (F-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30232 P PEN-2 (F-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30234 PEN-2 (cP-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30234 P PEN-2 (cP-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30237 Aph-1 (cI-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30237 P Aph-1 (cI-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30239 Aph-1 (cK-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30239 P Aph-1 (cK-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,