MYH (M-15) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-30515 TCP-1 é  (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30515 P TCP-1 é  (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30517 Ankyrin B (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30517 P Ankyrin B (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30521 Profilin-1 (V-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30521 P Profilin-1 (V-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30522 Profilin-1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30522 P Profilin-1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30531 MAP-1A (V-21) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30531 P MAP-1A (V-21) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30532 MAP-1A (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30532 P MAP-1A (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30537 ATP-citrate synthase (G-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30537 P ATP-citrate synthase (G-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30538 ATP-citrate synthase (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30538 P ATP-citrate synthase (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30540 p107 (D-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30540 P p107 (D-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30542 Hus1 (S-21) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30542 P Hus1 (S-21) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30543 Hus1 (E-21) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30543 P Hus1 (E-21) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30545 p14 ARF (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30545 P p14 ARF (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30551 NBK (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30551 P NBK (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30552 NBK (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30552 P NBK (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30554 Slk19p (yN-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30554 P Slk19p (yN-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30555 Slk19p (yF-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30555 P Slk19p (yF-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30557 Rpd3 (dN-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30557 P Rpd3 (dN-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30558 Rpd3 (dI-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30558 P Rpd3 (dI-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30559 Rpd3 (dV-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30559 P Rpd3 (dV-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30560 SR-3 (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30560 P SR-3 (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30566 Rad50 (yQ-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30566 P Rad50 (yQ-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30568 Rad54 (yK-21) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30568 P Rad54 (yK-21) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30570 Rad54 (yC-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30570 P Rad54 (yC-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30572 OPA1 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30572 P OPA1 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30573 OPA1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30573 P OPA1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30578 Thimet oligopeptidase (Q-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30578 P Thimet oligopeptidase P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30579 Thimet oligopeptidase (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30579 P Thimet oligopeptidase P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30581 Isw1p (yS-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30581 P Isw1p (yS-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30588 NTE (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30588 P NTE (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30589 DSCR1 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30589 P DSCR1 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30594 ADX Reductase (P-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30594 P ADX Reductase (P-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30595 ADX Reductase (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30595 P ADX Reductase (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30596 ATF-6∫ (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30596 P ATF-6∫ (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30597 ATF-6∫ (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30597 P ATF-6∫ (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30601 BCAP (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30601 P BCAP (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30602 Dysadherin (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30602 P Dysadherin (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30603 Dysadherin 2 (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30603 P Dysadherin 2 (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30606 Dysadherin (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30606 P Dysadherin (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30612 CYP3A (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30612 P CYP3A (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30613 CYP3A (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30613 P CYP3A (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30621 CYP3A (L-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30621 P CYP3A (L-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30622 PARP-2 (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30622 P PARP-2 (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30624 PARP-2 (T-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30624 P PARP-2 (T-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30625 PARP-3 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30625 P PARP-3 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30631 MYH (A-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30631 P MYH (A-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30633 MYH (M-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30633 P MYH (M-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30635 P p-MEK-1 (Ser 298) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30635-R p-MEK-1 (Ser 298)-R  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30640 syncytin (K-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30640 P syncytin (K-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30645 PYPAF (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30645 P PYPAF (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30647 PYPAF (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30647 P PYPAF (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,