14-3-3 z (V-16)-

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31909 Elmo2 (S-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31909 P Elmo2 (S-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31910 SIRT2 (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31910 P SIRT2 (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31911 SIRT2 (V-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31911 P SIRT2 (V-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31912 SIRT2 (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31912 P SIRT2 (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31914 GAPDH (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31914 P GAPDH (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31915 GAPDH (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31915 P GAPDH (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31918 AAT (H-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31918 P AAT (H-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31919 AAT (F-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31919 P AAT (F-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31920 AAT (S-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31920 P AAT (S-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31921 AAT (L-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31921 P AAT (L-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31923 PEDF (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31923 P PEDF (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31925 PEDF (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31925 P PEDF (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31926 SPT5 (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31926 P SPT5 (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31928 SPT5 (T-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31928 P SPT5 (T-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31929 C/EBP e (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31929 P C/EBP e (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31929 X C/EBP e (N-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31931 C/EBP e (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31931 P C/EBP e (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31931 X C/EBP e (S-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31932 AP-2b (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31932 P AP-2b (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31932 X AP-2b (D-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31933 AP-2b (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31933 P AP-2b (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31933 X AP-2b (H-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31934 AP-2g (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31934 P AP-2g (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31934 X AP-2g (N-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31935 AP-2g (V-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31935 P AP-2g (V-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31935 X AP-2g (V-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31938 BTEB2 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31938 P BTEB2 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31938 X BTEB2 (E-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31939 BTEB2 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31939 P BTEB2 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31939 X BTEB2 (V-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31940 MyoD (N-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31940 P MyoD (N-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31940 X MyoD (N-19) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31942 MyoD (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31942 P MyoD (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31942 X MyoD (S-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31943 Myogenin (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31943 P Myogenin (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31943 X Myogenin (N-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31945 Myogenin (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31945 P Myogenin (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31945 X Myogenin (G-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31946 Myf-5 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31946 P Myf-5 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31946 X Myf-5 (N-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31947 Myf-5 (S-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31947 P Myf-5 (S-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31947 X Myf-5 (S-14) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31949 Myf-5 (M-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31949 P Myf-5 (M-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31949 X Myf-5 (M-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31950 Myf-6 (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31950 P Myf-6 (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31950 X Myf-6 (N-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31951 Myf-6 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31951 P Myf-6 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31951 X Myf-6 (D-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31952 Myf-6 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31952 P Myf-6 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31952 X Myf-6 (S-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31954 FATP-1 (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31954 P FATP-1 (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31955 FATP-1 (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31955 P FATP-1 (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31957 14-3-3 ©  (L-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31957 P 14-3-3 ©  (L-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31958 14-3-3 ©  (A-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31958 P 14-3-3 ©  (A-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31961 14-3-3 é (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31961 P 14-3-3 é (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31962 14-3-3 é (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31962 P 14-3-3 é (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31964 14-3-3 z (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31964 P 14-3-3 z (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31965 14-3-3 z (V-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31965 P 14-3-3 z (V-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31967 PDX-1 (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31967 P PDX-1 (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,