Glutathione reductase (C-18)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32332 P GDF-11 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32333 ALAS-H  (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32333 P ALAS-H  (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32334 ALAS-E (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32334 P ALAS-E (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32335 SPF å/∫ (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32335 P SPF å/∫ (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32336 SPF å/∫ (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32336 P SPF å/∫ (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32340 SorCS1 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32340 P SorCS1 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32341 SorCS1 (M-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32341 P SorCS1 (M-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32342 SR-B1 (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32342 P SR-B1 (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32344 Notch 2 (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32344 P Notch 2 (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32346 Notch 2 (L-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32346 P Notch 2 (L-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32347 Notch 3 (Q-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32347 P Notch 3 (Q-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32350 SR-B1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32350 P SR-B1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32351 ANKTM1 (I-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32351 P ANKTM1 (I-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32353 ANKTM1 (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32353 P ANKTM1 (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32355 ANKTM1 (F-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32355 P ANKTM1 (F-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32356 ANKTM1 (M-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32356 P ANKTM1 (M-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32358 NPAT (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32358 P NPAT (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32359 NPAT (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32359 P NPAT (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32360 eIF2C (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32360 P eIF2C (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32362 eIF2C (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32362 P eIF2C (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32366 ENL (F-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32366 P ENL (F-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32368 ENL (D-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32368 P ENL (D-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32369 AF9 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32369 P AF9 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32371 AF9 (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32371 P AF9 (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32372 CYP11B (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32372 P CYP11B (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32374 NPSF (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32374 P NPSF (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32375 NPSF (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32375 P NPSF (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32376 RFRP-2 (E-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32376 P RFRP-2 (E-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32379 NPSF (P-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32379 P NPSF (P-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32380 NPVF (M-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32380 P NPVF (M-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32382 LPL (Y-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32382 P LPL (Y-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32383 LPL (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32383 P LPL (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32386 MGAT1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32386 P MGAT1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32387 MGAT1 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32387 P MGAT1 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32388 MGAT1 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32388 P MGAT1 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32391 MGAT2 (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32391 P MGAT2 (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32392 MGAT2 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32392 P MGAT2 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32395 MGAT3 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32395 P MGAT3 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32396 MGAT3 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32396 P MGAT3 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32399 DGAT2 (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32399 P DGAT2 (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32400 DGAT2 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32400 P DGAT2 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32401 PP2Cå (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32401 P PP2Cå (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32402 PP2Cå (L-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32402 P PP2Cå (L-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32405 T∫-4 (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32405 P T∫-4 (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32406 Glutathione reductase (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32406 P Glutathione reductase (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32408 Glutathione reductase (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32408 P Glutathione reductase (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32409 LOX (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32409 P LOX (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32410 LOX (E-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32410 P LOX (E-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32412 DIAP1 (dN-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32412 P DIAP1 (dN-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32413 DIAP1 (dG-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32413 P DIAP1 (dG-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32414 DIAP1 (dC-14) 200 ug/ml Store at 4° C,