PIP5KII (N-20)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-33746 EGFR (d-298) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33747 Delta (d-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33748 cyclin E (d-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33749 ∫ Tubulin (d-140) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33750 Dicer-1 (d-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33751 CLV3 (at-96) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33752 14-3-3 (at-82) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33753 CONSTANS (at-50) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33754 Pol II (at-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33755 HSP 90 (at-115) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33756 PCNA (at-263) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33757 BIP (at-95) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33758 KNAT1 (at-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33759 Nanog (H-155) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33760 Nanog (M-149) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33761 å-taxilin (H-66) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33791 TSLP (FL-159) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33793 Gonadotropin å (FL-116) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33794 Gonadotropin å (M-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33795 NNT-1/BSF-3 (FL-225) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33796 PINK1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33798 Dok-3 (H-206) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33799 Slac2-a (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33801 RIP/Rab (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33802 CRISP-1 (H-75) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33804 Apelin (FL-77) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33806 KDEL receptor (FL-212) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33807 Sck (H-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33808 Sck (M-90) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33809 JFC1 (H-80) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33810 POMGnT1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33811 SIT (FL-196) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33812 selenocysteine lyase (H-155) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33813 PC-1 (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33814 GCDFP-15 (FL-146) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33819 Semenogelin-1/2 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33820 ARD1 (FL-235) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33821 CaSR (H-100) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33822 SorLA (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33823 APJR-1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33824 Syntaphilin (H-250) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33825 ABCG4 (H-50) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33826 ATP7B (H-94) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33827 HMGCR (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33828 mHMGCS (H-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33829 cHMGCS (H-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33830 uricase (FL-303) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33831 Pals1 (H-250) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33832 HMW-Guanylin (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33832 P HMW-Guanylin (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33833 HMW-Guanylin (K-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33833 P HMW-Guanylin (K-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33834 HMW-Guanylin (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33834 P HMW-Guanylin (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33838 APJR-1 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33838 P APJR-1 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33839 IGRP (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33839 P IGRP (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33841 IGRP (R-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33841 P IGRP (R-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33842 TPD52 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33842 P TPD52 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33867 Glucosylceramide Synthase (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33867 P Glucosylceramide Synthase (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33869 Glucosylceramide Synthase (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33869 P Glucosylceramide Synthase (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33870 Apaf-1 (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33870 P Apaf-1 (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33871 Apaf-1 (T-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33871 P Apaf-1 (T-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33874 SCP-3 (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33874 P SCP-3 (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33875 SCP-3 (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33875 P SCP-3 (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33876 Stat4 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33876 P Stat4 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33876 X Stat4 (N-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33877 Stat4 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33877 P Stat4 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33877 X Stat4 (C-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33878-R p-PTEN (Ser 370)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33878 P p-PTEN (Ser 370) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33879-R p-nestin (Thr 316)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33879 P p-nestin (Thr 316) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33880-R p-nestin (Thr 1495)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33880 P p-nestin (Thr 1495) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33881-R p-Bcl-3 (Ser 394)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33881 P p-Bcl-3 (Ser 394) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33882-R p-Bcl-3 (Ser 398)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33882 P p-Bcl-3 (Ser 398) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33883-R p-Bcl-3 (Ser 394/398)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33883 P p-Bcl-3 (Ser 394/398) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33884-R p-Bcl-3 (Ser 419)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33884 P p-Bcl-3 (Ser 419) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33885-R p-PKC † (Thr 538)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33885 P p-PKC † (Thr 538) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33886 PIP5KII (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33886 P PIP5KII (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33887 PIP5KII (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33887 P PIP5KII (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,