ARP (I-16) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-34502 Peroxin 2 (L-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34502 P Peroxin 2 (L-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34503 Peroxin 2 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34503 P Peroxin 2 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34504 plexin-B2 (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34504 P plexin-B2 (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34505 plexin-B2 (L-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34505 P plexin-B2 (L-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34506 plexin-B2 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34506 P plexin-B2 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34507 plexin-B2 (P-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34507 P plexin-B2 (P-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34508 LRF (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34508 P LRF (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34508 X LRF (C-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34510 LRF (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34510 P LRF (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34510 X LRF (E-15) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34511 LRF (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34511 P LRF (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34511 X LRF (P-14) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34513 PRAME like-1 (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34513 P PRAME like-1 (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34514 Prealbumin (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34514 P Prealbumin (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34515 Prealbumin (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34515 P Prealbumin (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34517 Rad54 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34517 P Rad54 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34519 Rad54 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34519 P Rad54 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34520 ROS-GC1 (A-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34520 P ROS-GC1 (A-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34521 ROS-GC1 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34521 P ROS-GC1 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34523 ROS-GC1 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34523 P ROS-GC1 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34524 ROS-GC2 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34524 P ROS-GC2 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34525 ROS-GC2 (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34525 P ROS-GC2 (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34527 ROS-GC2 (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34527 P ROS-GC2 (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34528 SphK1 (G-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34528 P SphK1 (G-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34530 T2R49 (K-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34530 P T2R49 (K-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34531 T2R49 (S-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34531 P T2R49 (S-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34534 T2R50 (K-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34534 P T2R50 (K-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34535 T2R50 (S-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34535 P T2R50 (S-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34536 TBL1X (T-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34536 P TBL1X (T-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34536 X TBL1X (T-15) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34541 TFIIIC220 (G-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34541 P TFIIIC220 (G-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34542 TFIIIC220 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34542 P TFIIIC220 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34543 TGase2 (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34543 P TGase2 (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34544 TIEG1 (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34544 P TIEG1 (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34544 X TIEG1 (C-14) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34547 Visual Arrestin (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34547 P Visual Arrestin (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34548 Visual Arrestin (G-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34548 P Visual Arrestin (G-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34550 Visual Arrestin (T-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34550 P Visual Arrestin (T-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34551 Y+LAT1 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34551 P Y+LAT1 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34552 Y+LAT1 (L-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34552 P Y+LAT1 (L-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34553 Y+LAT1 (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34553 P Y+LAT1 (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34554 Y+LAT1 (V-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34554 P Y+LAT1 (V-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34555 ABCA7 (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34555 P ABCA7 (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34556 ABCA7 (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34556 P ABCA7 (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34557 ABCA7 (L-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34557 P ABCA7 (L-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34559 ABCA7 (P-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34559 P ABCA7 (P-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34560 ARP (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34560 P ARP (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34561 ARP (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34561 P ARP (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34562 ARP (L-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34562 P ARP (L-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34563 ARP (P-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34563 P ARP (P-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34577 CD206 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34577 P CD206 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34592 COP1 (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34592 P COP1 (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34592 X COP1 (K-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,