Lipocalin-1 (N-13) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-34593 COP1 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34593 P COP1 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34593 X COP1 (N-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34594 COP1 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34594 P COP1 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34594 X COP1 (S-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34596 cytoglobin (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34596 P cytoglobin (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34598 cytoglobin (H-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34598 P cytoglobin (H-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34600 Dicer (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34600 P Dicer (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34601 Dicer (I-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34601 P Dicer (I-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34602 Dicer (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34602 P Dicer (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34604 Eppin (I-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34604 P Eppin (I-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34608 ERI-1 (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34608 P ERI-1 (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34609 ERI-1 (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34609 P ERI-1 (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34611 ERI-1 (L-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34611 P ERI-1 (L-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34615 ERI-1 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34615 P ERI-1 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34617 ERI-1 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34617 P ERI-1 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34619 Exportin 5 (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34619 P Exportin 5 (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34622 FOXA3  (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34622 P FOXA3  (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34622 X FOXA3  (N-14) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34623 FOXA3  (P-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34623 P FOXA3  (P-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34623 X FOXA3  (P-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34625 FOXA3  (T-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34625 P FOXA3  (T-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34625 X FOXA3  (T-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34630 GCNF (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34630 P GCNF (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34630 X GCNF (C-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34631 GCNF (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34631 P GCNF (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34631 X GCNF (G-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34637 GLP-1R (Y-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34637 P GLP-1R (Y-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34638 Glucagon Receptor (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34638 P Glucagon Receptor (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34640 Glucagon Receptor (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34640 P Glucagon Receptor (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34641 Glucagon Receptor (P-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34641 P Glucagon Receptor (P-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34643 HEN1 (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34643 P HEN1 (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34643 X HEN1 (E-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34645 HEN1 (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34645 P HEN1 (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34645 X HEN1 (N-12) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34652 Ig J Chain (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34652 P Ig J Chain (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34654 Ig J Chain (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34654 P Ig J Chain (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34656 IgD chain C (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34656 P IgD chain C (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34660 IgE chain C (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34660 P IgE chain C (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34661 IgE chain C (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34661 P IgE chain C (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34662 IgE chain C (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34662 P IgE chain C (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34663 IgG chain C (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34663 P IgG chain C (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34665 IgG chain C (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34665 P IgG chain C (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34667 IgM chain C (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34667 P IgM chain C (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34669 IgM chain C (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34669 P IgM chain C (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34670 IgM chain C (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34670 P IgM chain C (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34673 IKK∫ (P-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34673 P IKK∫ (P-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34674 IKK∫ (S-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34674 P IKK∫ (S-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34679 Lipocalin-1 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34679 P Lipocalin-1 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34680 Lipocalin-1 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34680 P Lipocalin-1 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34681 Lipocalin-1 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34681 P Lipocalin-1 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34682 Lipocalin-1 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34682 P Lipocalin-1 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34683 Lipocalin-1 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34683 P Lipocalin-1 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34684 Lipocalin-1 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34684 P Lipocalin-1 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34688 NALP1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34688 P NALP1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34689 NALP1 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34689 P NALP1 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,