Endophilin I siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35256-PR EAAT2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35257 EB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35257-PR EB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35258 EB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35258-PR EB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35259 Ect2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35259-PR Ect2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35260 Ect2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35260-PR Ect2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35261 EDG-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35261-PR EDG-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35262 EDG-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35262-PR EDG-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35263 EEA1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35263-PR EEA1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35264 EEA1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35264-PR EEA1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35265 EF-Tu siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35265-PR EF-Tu (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35266 EF-Tu siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35266-PR EF-Tu (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35267 Egr-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35267-PR Egr-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35268 Egr-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35268-PR Egr-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35269 Egr-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35269-PR Egr-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35270 eIF2∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35270-PR eIF2∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35271 eIF2∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35271-PR eIF2∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35272 eIF2a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35272-PR eIF2a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35273 eIF2a siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35273-PR eIF2a (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35274 eIF2B©  siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35274-PR eIF2B©  (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35275 eIF2B© siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35275-PR eIF2B© (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35276 eIF2B∂ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35276-PR eIF2B∂ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35277 eIF2B∂ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35277-PR eIF2B∂ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35278 eIF2Be siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35278-PR eIF2Be (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35279 eIF2Be siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35279-PR eIF2Be (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35280 eIF3h siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35280-PR eIF3h (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35281 eIF3h siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35281-PR eIF3h (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35282 ZPR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35282-PR ZPR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35283 ZPR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35283-PR ZPR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35284 eIF4E siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35284-PR eIF4E (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35285 eIF4E siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35285-PR eIF4E (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35286 eIF4G siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35286-PR eIF4G (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35287 eIF4G siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35287-PR eIF4G (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35288 eIF5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35288-PR eIF5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35289 eIF5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35289-PR eIF5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35290 Elk-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35290-PR Elk-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35291 Elk-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35291-PR Elk-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35292 Elongin A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35292-PR Elongin A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35293 Elongin A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35293-PR Elongin A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35294 Elongin B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35294-PR Elongin B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35295 Elongin B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35295-PR Elongin B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35296 emerin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35296-PR emerin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35297 emerin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35297-PR emerin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35298 EMMPRIN siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35298-PR EMMPRIN (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35299 EMMPRIN siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35299-PR EMMPRIN (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35300 Emt siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35300-PR Emt (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35301 Emt siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35301-PR Emt (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35302 Endoglin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35302-PR Endoglin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35303 Endoglin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35303-PR Endoglin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35304 Endophilin I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35304-PR Endophilin I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35305 Endophilin I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35305-PR Endophilin I (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35306 Endophilin II siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,