Fos B (m)-PR-

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35356-PR FANCD2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35357 FANCD2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35357-PR FANCD2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35358 FAS-L siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35358-PR FAS-L (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35359 Fascin 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35359-PR Fascin 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35360 Fascin 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35360-PR Fascin 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35361 FAST siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35361-PR FAST (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35362 FAST siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35362-PR FAST (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35363 FAST-1/2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35363-PR FAST-1/2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35364 FAST-1/2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35364-PR FAST-1/2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35365 Fes siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35365-PR Fes (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35366 Fes siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35366-PR Fes (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35367 FGFR-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35367-PR FGFR-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35368 FGFR-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35368-PR FGFR-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35370 FHL-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35370-PR FHL-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35371 Fibronectin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35371-PR Fibronectin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35372 Fibulin-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35372-PR Fibulin-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35373 Fibulin-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35373-PR Fibulin-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35374 Filamin 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35374-PR Filamin 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35375 Filamin 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35375-PR Filamin 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35376 fish siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35376-PR fish (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35377 fish siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35377-PR fish (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35378 FKBP12 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35378-PR FKBP12 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35379 FKBP12 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35379-PR FKBP12 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35380 FKBP51 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35380-PR FKBP51 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35381 FKBP51 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35381-PR FKBP51 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35382 FKHR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35382-PR FKHR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35383 FKHR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35383-PR FKHR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35384 Fli-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35384-PR Fli-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35385 Fli-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35385-PR Fli-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35386 Flightless I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35386-PR Flightless I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35387 Flightless I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35387-PR Flightless I (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35388 FLIPS/L siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35388-PR FLIPS/L (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35389 FLIPS/L siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35389-PR FLIPS/L (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35390 Flk-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35390-PR Flk-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35391 Flotillin-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35391-PR Flotillin-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35392 Flotillin-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35392-PR Flotillin-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35393 Flotillin-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35393-PR Flotillin-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35394 Flotillin-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35394-PR Flotillin-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35395 Flt-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35395-PR Flt-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35396 Flt-3/Flk-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35396-PR Flt-3/Flk-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35397 Flt-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35397-PR Flt-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35398 Flt-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35398-PR Flt-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35399 FOG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35399-PR FOG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35400 FOG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35400-PR FOG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35401 FOG-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35401-PR FOG-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35402 FOG-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35402-PR FOG-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35403 Fos B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35403-PR Fos B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35404 Fos B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35404-PR Fos B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35405 Fra-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35405-PR Fra-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35406 Fra-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35406-PR Fra-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35407 Fra-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,