MRP6 (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35921-PR Melan-A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35922 Menin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35922-PR Menin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35923 Menin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35923-PR Menin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35924 Met siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35924-PR Met (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35925 Metallothionein 1H siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35925-PR Metallothionein 1H (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35926 Metallothionein siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35926-PR Metallothionein (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35927 MGMT siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35927-PR MGMT (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35928 MGMT siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35928-PR MGMT (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35929 MHC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35929-PR MHC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35930 MHC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35930-PR MHC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35931 Mi2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35931-PR Mi2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35932 Mi2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35932-PR Mi2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35933 MIC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35933-PR MIC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35934 MITF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35934-PR MITF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35935 MITF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35935-PR MITF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35936 MKLP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35936-PR MKLP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35937 MKP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35937-PR MKP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35938 MKP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35938-PR MKP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35939 MLC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35939-PR MLC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35940 MLC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35940-PR MLC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35941 MLCK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35941-PR MLCK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35942 MLCK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35942-PR MLCK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35943 MLH1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35943-PR MLH1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35944 MLH1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35944-PR MLH1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35945 MLK3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35945-PR MLK3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35946 MLK3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35946-PR MLK3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35947 MMP-11 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35947-PR MMP-11 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35948 MMP-11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35948-PR MMP-11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35949 MMP-8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35949-PR MMP-8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35950 MMP-8 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35950-PR MMP-8 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35951 Mnk2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35951-PR Mnk2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35952 Mnk2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35952-PR Mnk2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35953 MOBP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35953-PR MOBP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35954 MOBP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35954-PR MOBP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35955 Moesin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35955-PR Moesin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35956 Moesin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35956-PR Moesin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35957 MOR-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35957-PR MOR-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35958 MOR-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35958-PR MOR-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35959 MRG1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35959-PR MRG1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35960 MRG1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35960-PR MRG1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35961 MRP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35961-PR MRP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35962 MRP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35962-PR MRP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35963 MRP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35963-PR MRP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35964 MRP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35964-PR MRP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35965 MRP5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35965-PR MRP5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35966 MRP5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35966-PR MRP5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35967 MRP6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35967-PR MRP6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35968 MRP6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35968-PR MRP6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35969 MSH2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35969-PR MSH2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35970 MSH2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35970-PR MSH2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35971 MSH3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,