Ob-R (m)-PR-

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36072-PR NKCC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36073 NKHC1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36073-PR NKHC1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36074 NKHC1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36074-PR NKHC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36075 Nkx-2.5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36075-PR Nkx-2.5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36076 Nkx-2.5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36076-PR Nkx-2.5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36077 Nkx-3.1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36077-PR Nkx-3.1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36078 Nkx-3.1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36078-PR Nkx-3.1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36079 Nlk siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36079-PR Nlk (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36080 Nlk siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36080-PR Nlk (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36081 NMDA?1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36081-PR NMDA?1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36082 NMDA?1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36082-PR NMDA?1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36083 NMDAé1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36083-PR NMDAé1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36084 NMDAé1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36084-PR NMDAé1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36085 NMDAé2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36085-PR NMDAé2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36086 NMDAé2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36086-PR NMDAé2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36087 NMDAé4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36087-PR NMDAé4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36088 NMDAé4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36088-PR NMDAé4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36089 Nmi siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36089-PR Nmi (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36090 Nmi siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36090-PR Nmi (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36091 NOS1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36091-PR NOS1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36092 NOS2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36092-PR NOS2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36093 NOS3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36093-PR NOS3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36094 NOS3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36094-PR NOS3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36095 Notch 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36095-PR Notch 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36096 Notch 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36096-PR Notch 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36097 NPY1-R siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36097-PR NPY1-R (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36098 NPY1-R siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36098-PR NPY1-R (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36099 NRAMP 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36099-PR NRAMP 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36100 NRAMP 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36100-PR NRAMP 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36101 NSF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36101-PR NSF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36102 NSF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36102-PR NSF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36103 NTR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36103-PR NTR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36104 NTR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36104-PR NT-R (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36105 NTF2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36105-PR NTF2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36106 NTF2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36106-PR NTF2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36107 nucleoporin p62 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36107-PR nucleoporin p62 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36108 nucleoporin p62 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36108-PR nucleoporin p62 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36109 Nur77 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36109-PR Nur77 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36110 Nur77 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36110-PR Nur77 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36111 Nurr1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36111-PR Nurr1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36112 Nurr1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36112-PR Nurr1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36113 OB-cadherin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36113-PR OB-cadherin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36114 OB-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36114-PR OB-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36115 Ob-R siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36115-PR Ob-R (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36116 Ob-R siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36116-PR Ob-R (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36117 Occludin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36117-PR Occludin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36118 Occludin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36118-PR Occludin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36119 Oct-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36119-PR Oct-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36120 Oct-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36120-PR Oct-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36121 Oct-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36121-PR Oct-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36122 Oct-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,