PABP (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36122-PR Oct-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36123 Oct-3/4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36123-PR Oct-3/4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36124 Oct-3/4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36124-PR Oct-3/4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36125 oligophrenin-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36125-PR oligophrenin-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36126 oligophrenin-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36126-PR oligophrenin-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36127 Op18 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36127-PR Op18 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36128 Op18 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36128-PR Op18 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36129 OPN siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36129-PR OPN (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36130 OPN siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36130-PR OPN (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36131 Orexin R-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36131-PR Orexin R-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36132 Orexin R-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36132-PR Orexin R-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36133 Orexin R-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36133-PR Orexin R-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36134 Orexin R-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36134-PR Orexin R-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36135 P-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36135-PR P-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36136 P-Selectin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36136-PR P-Selectin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36139 p120 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36139-PR p120 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36140 p120 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36140-PR p120 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36141 p130 Cas siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36141-PR p130 Cas (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36142 p130 Cas siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36142-PR p130 Cas (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36143 p16 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36143-PR p16 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36144 p16 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36144-PR p16 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36145 p18 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36145-PR p18 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36146 p18 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36146-PR p18 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36147 p19 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36147-PR p19 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36148 p19 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36148-PR p19 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36149 p22-phox siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36149-PR p22-phox (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36150 p22-phox siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36150-PR p22-phox (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36151 p33ING1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36151-PR p33ING1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36152 p33ING1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36152-PR p33ING1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36153 p35 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36153-PR p35 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36154 p35 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36154-PR p35 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36155 p40-phox siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36155-PR p40-phox (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36156 p40-phox siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36156-PR p40-phox (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36157 p47-phox siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36157-PR p47-phox (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36158 p53R2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36158-PR p53R2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36159 p55 CDC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36159-PR p55 CDC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36160 p55 CDC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36160-PR p55 CDC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36161 p63 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36161-PR p63 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36162 p63 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36162-PR p63 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36163 p67-phox siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36163-PR p67-phox (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36164 p67-phox siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36164-PR p67-phox (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36165 p70 S6 kinase siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36165-PR p70 S6 kinase (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36166 p70 S6 kinase siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36166-PR p70 S6 kinase (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36167 p73 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36167-PR p73 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36168 p73 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36168-PR p73 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36169 PABP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36169-PR PABP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36170 PABP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36170-PR PABP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36171 PACSIN1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36171-PR PACSIN1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36172 PACSIN1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36172-PR PACSIN1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36173 PACSIN2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36173-PR PACSIN2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36174 PACSIN2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,