Troponin T-C siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36699-PR Topo IIIa (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36700 Topo IIIa siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36700-PR Topo IIIa (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36701 Topo IIIb siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36701-PR Topo IIIb (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36702 Topo IIIb siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36702-PR Topo IIIb (m)-PR                 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36703 TP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36703-PR TP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36704 TP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36704-PR TP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36705 tPA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36705-PR tPA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36706 tPA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36706-PR tPA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36707 TRå1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36707-PR TRå1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36708 TRå1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36708-PR TRå1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36709 TRADD siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36709-PR TRADD (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36710 TRAF1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36710-PR TRAF1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36711 TRAF2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36711-PR TRAF2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36712 TRAF3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36712-PR TRAF3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36713 TRAF4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36713-PR TRAF4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36714 TRAF4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36714-PR TRAF4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36715 TRAF5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36715-PR TRAF5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36716 TRAF5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36716-PR TRAF5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36717 TRAF6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36717-PR TRAF6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36718 TRAF6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36718-PR TRAF6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36719 TRAIL siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36719-PR TRAIL (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36720 TRAP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36720-PR TRAP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36721 TRAP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36721-PR TRAP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36722 TRF1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36722-PR TRF1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36723 TRF1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36723-PR TRF1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36724 Trio siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36724-PR Trio (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36725 Trio siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36725-PR Trio (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36726 Trk A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36726-PR Trk A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36727 Trk A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36727-PR Trk A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36728 Trk B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36728-PR Trk B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36729 Trk B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36729-PR Trk B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36730 Trk C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36730-PR Trk C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36731 Trk C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36731-PR Trk C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36732 tropomodulin 3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36732-PR tropomodulin 3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36733 tropomodulin 3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36733-PR tropomodulin 3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36734 Tropomyosin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36734-PR Tropomyosin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36735 Tropomyosin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36735-PR Tropomyosin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36736 Troponin C fast siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36736-PR Troponin C fast (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36737 Troponin C fast siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36737-PR Troponin C fast (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36738 Troponin I-C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36738-PR Troponin I-C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36739 Troponin I-C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36739-PR Troponin I-C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36740 Troponin T-C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36740-PR Troponin T-C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36741 Troponin T-C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36741-PR Troponin T-C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36742 Troponin T-FS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36742-PR Troponin T-FS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36743 Troponin T-FS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36743-PR Troponin T-FS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36744 TRP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36744-PR TRP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36745 TRP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36745-PR TRP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,