Emi1 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37532 APC10 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37532-PR APC10 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37533 APC10 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37533-PR APC10 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37534 APC11 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37534-PR APC11 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37535 APC11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37535-PR APC11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37536 BRAF35 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37536-PR BRAF35 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37537-PR BrdU (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37538 BUB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37538-PR BUB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37539 BUB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37539-PR BUB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37540 BUB3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37540-PR BUB3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37541 BUB3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37541-PR BUB3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37542 BUBR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37542-PR BUBR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37543 BUBR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37543-PR BUBR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37544 Cdt1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37544-PR Cdt1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37545 Hus1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37545-PR Hus1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37546 Hus1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37546-PR Hus1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37547 Cdc4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37547-PR Cdc4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37548 Cdc4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37548-PR Cdc4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37549 Cdc7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37549-PR Cdc7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37550 Cdc7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37550-PR Cdc7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37551 Cdc14a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37551-PR Cdc14a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37552 Cdc25B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37552-PR Cdc25B (h) -PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37553 Cdc25B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37553-PR Cdc25B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37554 Cdc34 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37554-PR Cdc34 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37555 CENP-A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37555-PR CENP-A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37556 CENP-A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37556-PR CENP-A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37557 CENP-B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37557-PR CENP-B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37558 CENP-B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37558-PR CENP-B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37559 CENP-C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37559-PR CENP-C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37560 CENP-C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37560-PR CENP-C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37561 CENP-E siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37561-PR CENP-E (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37562 CENP-E siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37562-PR CENP-E (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37563 CENP-F siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37563-PR CENP-F (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37564 CENP-F siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37564-PR CENP-F (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37565 CENP-H siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37565-PR CENP-H (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37566 CENP-H siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37566-PR CENP-H (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37567 Chfr siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37567-PR Chfr (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37568 Cks2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37568-PR Cks2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37569 Cks2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37569-PR Cks2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37570 coilin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37570-PR coilin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37571 coilin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37571-PR coilin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37572 CUL-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37572-PR CUL-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37573 CUL-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37573-PR CUL-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37574 CUL-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37574-PR CUL-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37575 CUL-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37575-PR CUL-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37576 Cdc2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37576-PR Cdc2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37577 Cdc2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37577-PR Cdc2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37578 Cdk3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37578-PR Cdk3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37579 Cdk3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37579-PR Cdk3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37580 KKIALRE siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37580-PR KKIALRE (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37581 KKIAMRE siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37581-PR KKIAMRE (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37582 NKIAMRE siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37582-PR NKIAMRE (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37583 NKIAMRE siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37583-PR NKIAMRE (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37584 PCTAIRE-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37584-PR PCTAIRE-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37585 PCTAIRE-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37585-PR PCTAIRE-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37586 PCTAIRE-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37586-PR PCTAIRE-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37587 PCTAIRE-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37587-PR PCTAIRE-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37588 PCTAIRE-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37588-PR PCTAIRE-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37589 PCTAIRE-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37589-PR PCTAIRE-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37590 PITSLRE siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37590-PR PITSLRE (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37591 PITSLRE siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37591-PR PITSLRE (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37592 cyclin A1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37592-PR cyclin A1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37593 cyclin A1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37593-PR cyclin A1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37594 cyclin E2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37594-PR cyclin E2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37595 cyclin E2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37595-PR cyclin E2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37596 cyclin F siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37596-PR cyclin F (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37597 cyclin G2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37597-PR cyclin G2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37598 cyclin G2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37598-PR cyclin G2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37599 cyclin I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37599-PR cyclin I (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37600 cyclin K siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37600-PR cyclin K (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37601 cyclin T2a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37601-PR cyclin T2a (h) -PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37602 cyclin T2a siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37602-PR cyclin T2a (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37603 cyclin T2b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37603-PR cyclin T2b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37604 cyclin T2b siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37604-PR cyclin T2b (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37605 Dbf4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37605-PR Dbf4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37606 Dbf4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37606-PR Dbf4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37607 EB2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37607-PR EB2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37608 EB3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37608-PR EB3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37609 RP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37609-PR RP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37610 RP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37610-PR RP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37611 Emi1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37611-PR Emi1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37612 Hec1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37612-PR Hec1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37613 Ki-67 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37613-PR Ki-67 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37614 Ki-67 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37614-PR Ki-67 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37615 MPP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37615-PR MPP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37616 MPP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,