1%NaCl甘露糖-细菌生化鉴定管

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

编号 产品名称 规格  
SN031 MR-VP 20支  
SN033 OF 20支  
SN035 ONPG 20支  
SN037 尿素酶 20支  
SN039 明胶 20支  
SN041 精氨酸双水解酶肉汤 20支  
SN043 氨基酸脱羧酶对照 20支  
SN045 鸟氨酸脱羧酶肉汤 20支  
编号 产品名称 规格  
SN032 1%NaCl甘露醇 20支  
SN034 1%NaCl乳糖 20支  
SN036 赖氨酸脱羧酶肉汤 20支  
SN038 1%NaCl纤维二糖 20支  
SN040 1%NaCl阿拉伯糖 20支  
SN042 1%NaCl甘露糖 20支  
SN044 1%NaCl蔗糖 20支