Greiner-175cm2细胞培养瓶(高斜颈)-过滤耗材

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆

【详细说明】

 

690160 25cm2细胞培养瓶 10个/包、20包/箱 Greiner
658170 75cm2细胞培养瓶 5个/包、24包/箱 Greiner
660160 175cm2细胞培养瓶(低斜颈) 5个/包、10包/箱 Greiner
661160 175cm2细胞培养瓶(高斜颈) 4个/包、10包/箱 Greiner
690175 25cm2细胞培养瓶(滤盖) 10个/包、20包/箱 Greiner
658175 75cm2细胞培养瓶(滤盖) 5个/包、24包/箱 Greiner
660175 175cm2细胞培养瓶(滤盖/低斜颈) 5个/包、10包/箱 Greiner
661175 175cm2细胞培养瓶(滤盖/高斜颈) 4个/包、10包/箱 Greiner
690160 25cm2细胞培养瓶 10个/包、20包/箱 Greiner
658170 75cm2细胞培养瓶 5个/包、24包/箱 Greiner
660160 175cm2细胞培养瓶(低斜颈) 5个/包、10包/箱 Greiner
661160 175cm2细胞培养瓶(高斜颈) 4个/包、10包/箱 Greiner
690175 25cm2细胞培养瓶(滤盖) 10个/包、20包/箱 Greiner
658175 75cm2细胞培养瓶(滤盖) 5个/包、24包/箱 Greiner
660175 175cm2细胞培养瓶(滤盖/低斜颈) 5个/包、10包/箱 Greiner
661175 175cm2细胞培养瓶(滤盖/高斜颈) 4个/包、10包/箱 Greiner