56um细胞筛现货-国产耗材

【简单介绍】

不锈钢细胞筛分为带柄和不带柄,带柄分为两种:外径5.5cm,内径5cm,高度2.5cm 外径5.5cm,内径5cm,高度1cm 不带柄分为两种:外径5.5cm,内径5cm,高度2.5cm 外径3cm,高2.8cm,与50ml离心管配套使用

【详细说明】

 

目数

孔径

6目细胞筛

3200um细胞筛

 8目细胞筛

2500um细胞筛

10目细胞筛

2000um细胞筛

12目细胞筛

1660um细胞筛

14目细胞筛

1430um细胞筛

16目细胞筛

1250um细胞筛

18目细胞筛

1000um细胞筛

20目细胞筛

900um细胞筛

24目细胞筛

850um细胞筛

30目细胞筛

600um细胞筛

36目细胞筛

500um细胞筛

40目细胞筛

450um细胞筛

 50目细胞筛

355um细胞筛

60目细胞筛

300um细胞筛

70目细胞筛

250um细胞筛

 80目细胞筛

244um细胞筛

100目细胞筛

160um细胞筛

 120目细胞筛

125um细胞筛

140目细胞筛

120um细胞筛

150目细胞筛

150um细胞筛

160目细胞筛

100um细胞筛

180目细胞筛

90um细胞筛

190目细胞筛

80um细胞筛

 200目细胞筛

75um细胞筛

220目细胞筛

70um细胞筛

250目细胞筛

63um细胞筛

260目细胞筛

60um细胞筛

300目细胞筛

56um细胞筛

320目细胞筛

55um细胞筛

325目细胞筛

45um细胞筛

360目细胞筛

40um细胞筛

400目细胞筛

38um细胞筛

500 目细胞筛

308um细胞筛

600目细胞筛

260um细胞筛