Whatman 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125

 • 名称 : 定性滤纸 Grade 6
 • 型号 : 1006-090, 1006-110, 1006-125
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。Whatman 沃特曼 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125
 • Whatman 沃特曼 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125

  详细描述

  Whatman 沃特曼 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125
   
  Grade 6:3µm
  流速是Grade5的两倍,但颗粒保留度相等。常被指定用于过滤水分析。
   
  Whatman 沃特曼 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125

  Whatman 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125

  Whatman 沃特曼 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125
  Whatman 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125
  1006-042, 1006-070, 1006-090, 1006-110, 1006-125, 1006-150, 1006-185, 1006-240
   
  Whatman 沃特曼 定性滤纸 Grade 6, 1006-090, 1006-110, 1006-125

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:1006-090-1006-090.html