Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090

 • 名称 : 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B
 • 型号 : 1821-025, 1821-047, 1821-090
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090
 • Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090

  详细描述

  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090
   
  Grade GF/B:1.0µm
  厚度是GF/A的3倍,湿强更高,负载力也明显增强。用于保留细小颗粒,流速快。特别适用于在液体澄清或颗粒定量中悬浮细颗粒高的样品处理。可用于过滤前的细颗粒物预过滤,用于要求高负载力的LSC技术。
   
  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090

   

  Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090

  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090
  Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090
  1821-021, 1821-024, 1821-025, 1821-037, 1821-042, 1821-047, 1821-055, 1821-070, 1821-090, 1821-110, 1821-125, 1821-150, 1821-185, 1821-914, 1821-915
   
  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/B, 1821-025, 1821-047, 1821-090

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:1821-047-1821-047.html