talin (H-18)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-30873 P Dvl-2 (F-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30875 PIASy (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30875 P PIASy (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30876 PIASy (I-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30876 P PIASy (I-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30878 PIASx (L-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30878 P PIASx (L-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30879 PIASx (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30879 P PIASx (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30882 eIF2å (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30882 P eIF2å (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30883 Syndecan-3 (V-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30883 P Syndecan-3 (V-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30884 Syndecan-3 (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30884 P Syndecan-3 (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30886 Syndecan-3 (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30886 P Syndecan-3 (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30887 RelB (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30887 P RelB (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30888 RelB (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30888 P RelB (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30890 EFP (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30890 P EFP (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30890 X EFP (S-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30893 IRF-2 (H-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30893 P IRF-2 (H-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30894 IRF-2 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30894 P IRF-2 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30898 USF-1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30898 P USF-1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30900 USF-2 (A-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30900 P USF-2 (A-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30901 USF-2 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30901 P USF-2 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30903 CBF-A (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30903 P CBF-A (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30906 CBF-B (Y-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30906 P CBF-B (Y-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30908 A-Myb (T-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30908 P A-Myb (T-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30909 A-Myb (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30909 P A-Myb (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30911 Nrf1 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30911 P Nrf1 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30915 Nrf2 (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30915 P Nrf2 (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30923 NG2 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30923 P NG2 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30927 CPI-17 (A-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30927 P CPI-17 (A-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30930 CPI-17 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30930 P CPI-17 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30932 PDI (H-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30932 P PDI (H-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30934 ∫-defensin 3 (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30934 P ∫-defensin 3 (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30938 ∫-Arrestin-2 (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30938 P ∫-Arrestin-2 (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30943 Bmi-1 (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30943 P Bmi-1 (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30944 Bmi-1 (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30944 P Bmi-1 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30957 ORC3 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30957 P ORC3 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30962 mtTFA (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30962 P mtTFA (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30963 mtTFA (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30963 P mtTFA (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30968 ARA70 (Q-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30968 P ARA70 (Q-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30971 Hic-5 (P-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30971 P Hic-5 (P-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30972 Hic-5 (D-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30972 P Hic-5 (D-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30974 Laminin ∫-2 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30974 P Laminin ∫-2 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30975 Laminin ∫-2 (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30975 P Laminin ∫-2 (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30976 Laminin ∫-2 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30976 P Laminin ∫-2 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30977 Vitronectin 75 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30977 P Vitronectin 75 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30982 connexin 32 (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30982 P connexin 32 (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30986 Integrin å2 (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30986 P Integrin å2 (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30988 Integrin å2 (K-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30988 P Integrin å2 (K-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30990 claudin-11 (I-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30990 P claudin-11 (I-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30997 ©-catenin (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30997 P ©-catenin (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31001 ∫-catenin (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31001 P ∫-catenin (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31002 å E-catenin (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31002 P å E-catenin (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31007 å N-catenin (I-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31007 P å N-catenin (I-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31012 talin (H-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31012 P talin (H-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,