RNase III Drosha (I-16)-

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31024 K-cadherin (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31024 P K-cadherin (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31025 K-cadherin (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31025 P K-cadherin (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31029 N-cadherin (L-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31029 P N-cadherin (L-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31030 N-cadherin (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31030 P N-cadherin (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31031 N-cadherin (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31031 P N-cadherin (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31032 NCAM-L1 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31032 P NCAM-L1 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31034 NCAM-L1 (I-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31034 P NCAM-L1 (I-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31039 DNAM-1 (Y-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31039 P DNAM-1 (Y-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31048 VCAM-1 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31048 P VCAM-1 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31050 ICAM-2 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31050 P ICAM-2 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31052 PDE2A (V-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31052 P PDE2A (V-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31056 TrxR1 (T-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31056 P TrxR1 (T-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31057 TrxR1 (L-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31057 P TrxR1 (L-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31058 PIN (A-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31058 P PIN (A-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31060 frizzled-7 (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31060 P frizzled-7 (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31061 frizzled-7 (D-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31061 P frizzled-7 (D-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31063 frizzled-7 (F-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31063 P frizzled-7 (F-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31066 Calpain 1 (L-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31066 P Calpain 1 (L-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31068 Calpain 3 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31068 P Calpain 3 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31073 MMP-3 (V-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31073 P MMP-3 (V-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31074 MMP-3 (Y-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31074 P MMP-3 (Y-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31080 ADAMTS-1 (L-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31080 P ADAMTS-1 (L-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31085 cyclin A  (V-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31085 P cyclin A  (V-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31086 cyclin A  (D-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31086 P cyclin A  (D-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31092 Laminin ©-2 (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31092 P Laminin ©-2 (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31094 Laminin ©-1 (K-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31094 P Laminin ©-1 (K-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31096 CD97 (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31096 P CD97 (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31100 BUB1 (Y-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31100 P BUB1 (Y-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31101 BUB1 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31101 P BUB1 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31102 p35 (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31102 P p35 (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31103 p35 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31103 P p35 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31109 Hemoglobin a (V-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31109 P Hemoglobin a (V-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31110 Hemoglobin a (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31110 P Hemoglobin a (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31111 Hemoglobin a (A-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31111 P Hemoglobin a (A-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31116 Hemoglobin b (M-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31116 P Hemoglobin b (M-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31117 Hemoglobin g (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31117 P Hemoglobin g (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31125 CyPB (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31125 P CyPB (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31131 FANCA (P-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31131 P FANCA (P-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31138 cyclin G2 (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31138 P cyclin G2 (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31142 PMS1 (L-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31142 P PMS1 (L-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31143 PMS1 (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31143 P PMS1 (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31151 ErbB-4 (T-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31151 P ErbB-4 (T-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31153 Neu (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31153 P Neu (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31154 Neu (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31154 P Neu (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31156 EGFR (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31156 P EGFR (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31157 EGFR (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31157 P EGFR (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31158 RNase III Drosha (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31158 P RNase III Drosha (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31159 RNase III Drosha (E-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31159 P RNase III Drosha (E-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31162 FGFR-3 (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31162 P FGFR-3 (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31163 FGFR-3 (L-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31163 P FGFR-3 (L-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,