DNAM-1 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35153-PR Cytokeratin 5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35154 Cytokeratin 7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35154-PR Cytokeratin 7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35155 Cytokeratin 7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35155-PR Cytokeratin 7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35156 Cytokeratin 8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35156-PR Cytokeratin 8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35157 d Tubulin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35157-PR d Tubulin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35158 d Tubulin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35158-PR d Tubulin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35159 D1DR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35159-PR D1DR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35160 D1DR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35160-PR D1DR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35161 D2DR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35161-PR D2DR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35162 D2DR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35162-PR D2DR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35163 D3DR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35163-PR D3DR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35164 D3DR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35164-PR D3DR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35165 Dab1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35165-PR Dab1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35166 Dab1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35166-PR Dab1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35167 Dab2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35167-PR Dab2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35168 Dab2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35168-PR Dab2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35169 DAP-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35169-PR DAP-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35170 DAP-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35170-PR DAP-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35171 DAP10 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35171-PR DAP10 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35172 DAP12 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35172-PR DAP12 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35173 DARPP-32 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35173-PR DARPP-32 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35174 DARPP-32 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35174-PR DARPP-32 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35175 DAX-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35175-PR DAX-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35176 DAX-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35176-PR DAX-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35177 Daxx siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35177-PR Daxx (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35178 Daxx siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35178-PR Daxx (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35179 DBH siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35179-PR DBH (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35180 DBH siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35180-PR DBH (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35181 Dbl siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35181-PR Dbl (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35182 Dbl siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35182-PR Dbl (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35183 DCC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35183-PR DCC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35184 DCC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35184-PR DCC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35185 DcR2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35185-PR DcR2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35187 DDR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35187-PR DDR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35188 DDR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35188-PR DDR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35189 DEP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35189-PR DEP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35190 Dia 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35190-PR Dia 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35191 Dia 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35191-PR Dia 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35192 Dia 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35192-PR Dia 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35194 Dio-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35194-PR Dio-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35195 Dio-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35195-PR Dio-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35196 DMBT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35196-PR DMBT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35197 DMBT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35197-PR DMBT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35198 DNA Ligase I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35198-PR DNA Ligase I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35199 DNA Ligase I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35199-PR DNA Ligase I (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35200 DNA-PKCS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35200-PR DNA-PKCS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35201 DNA-PKCS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35201-PR DNA-PKCS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35202 DNAM-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35202-PR DNAM-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35203 Dnmt1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35203-PR Dnmt1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35204 Dnmt1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35204-PR Dnmt1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35205 Dnmt2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,