p-MAPKAPK-2 (Thr 222)-R-

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31608 TGF∫1 (D-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31608 P TGF∫1 (D-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31609 TGF∫1 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31609 P TGF∫1 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31612 PLU-1 (N-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31612 P PLU-1 (N-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31612 X PLU-1 (N-19) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31613 PLU-1 (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31613 P PLU-1 (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31613 X PLU-1 (P-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31615 E6TP1 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31615 P E6TP1 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31616 E6TP1 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31616 P E6TP1 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31618 Pellino 1 (V-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31618 P Pellino 1 (V-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31619 Pellino 1 (Q-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31619 P Pellino 1 (Q-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31620 Pellino 1 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31620 P Pellino 1 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31621 Pellino 2 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31621 P Pellino 2 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31622 Pellino 3 (K-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31622 P Pellino 3 (K-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31625 EDG-1 (V-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31625 P EDG-1 (V-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31627 red/green-sensitive opsin (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31627 P red/green-sensitive opsin (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31628 blue-sensitive opsin (P-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31628 P blue-sensitive opsin (P-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31629 rhodopsin (I-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31629 P rhodopsin (I-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31632 NPR-A (I-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31632 P NPR-A (I-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31633 VPAC1 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31633 P VPAC1 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31634 VPAC1 (K-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31634 P VPAC1 (K-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31641 IFN-å/∫Rå (T-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31641 P IFN-å/∫Rå (T-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31643 KIF11 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31643 P KIF11 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31644 KIF11 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31644 P KIF11 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31645 KIF11 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31645 P KIF11 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31646 KIF11 (M-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31646 P KIF11 (M-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31647 epsin2 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31647 P epsin2 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31649 epsin2 (T-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31649 P epsin2 (T-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31650 GRP 75 (V-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31650 P GRP 75 (V-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31652 GRP 75 (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31652 P GRP 75 (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31654 Troponin I-C (Q-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31654 P Troponin I-C (Q-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31655 Troponin I-C (D-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31655 P Troponin I-C (D-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31656 TBX3 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31656 P TBX3 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31656 X TBX3 (E-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31657 TBX3 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31657 P TBX3 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31657 X TBX3 (S-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31660 PAO (H-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31660 P PAO (H-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31661 PAO (S-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31661 P PAO (S-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31662 PAO (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31662 P PAO (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31663-R p-LAT (Tyr 171)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31663 P p-LAT (Tyr 171) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31664-R p-LAT (Tyr 191)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31664 P p-LAT (Tyr 191) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31665-R p-LAT (Tyr 175)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31665 P p-LAT (Tyr 175) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31666 CYP1B1 (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31666 P CYP1B1 (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31667 CYP1B1 (F-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31667 P CYP1B1 (F-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31669-R p-NMDA?1 (Ser 896)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31669 P p-NMDA?1 (Ser 896) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31670-R p-NMDA?1 (Ser 890)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31670 P p-NMDA?1 (Ser 890) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31671-R p-Histone H2B (Ser 14)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31671 P p-Histone H2B (Ser 14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31672 CHD1 (yY-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31672 P CHD1 (yY-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31673 CHD1 (yP-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31673 P CHD1 (yP-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31675-R p-MAPKAPK-2 (Thr 222)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31675 P p-MAPKAPK-2 (Thr 222) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31676-R p-MAPKAPK-2 (Thr 334)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31676 P p-MAPKAPK-2 (Thr 334) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31677 DAP-5 (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31677 P DAP-5 (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31679 DAP-5 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31679 P DAP-5 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,