FOXP2 (K-19) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31680 Bag-1 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31680 P Bag-1 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31681 Bag-1 (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31681 P Bag-1 (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31682 Bag-1 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31682 P Bag-1 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31683 Pak1 (yN-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31683 P Pak1 (yN-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31684 Pak1 (yD-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31684 P Pak1 (yD-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31685 Pak1 (yC-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31685 P Pak1 (yC-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31687 Bim (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31687 P Bim (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31688 Vps9 (yN-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31688 P Vps9 (yN-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31689 Vps9 (yY-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31689 P Vps9 (yY-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31690 Vps9 (yK-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31690 P Vps9 (yK-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31693 Crk-L (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31693 P Crk-L (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31694 Crk-L (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31694 P Crk-L (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31695 NTR2 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31695 P NTR2 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31696 NTR2 (H-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31696 P NTR2 (H-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31698 NTR3 (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31698 P NTR3 (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31699 NTR3 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31699 P NTR3 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31700 Cytokeratin 18 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31700 P Cytokeratin 18 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31701 Cytokeratin 18 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31701 P Cytokeratin 18 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31703 Cytokeratin 13 (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31703 P Cytokeratin 13 (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31704 Cytokeratin 13 (I-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31704 P Cytokeratin 13 (I-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31706 Cytokeratin 13 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31706 P Cytokeratin 13 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31707 ATP11 (yN-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31707 P ATP11 (yN-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31708 ATP11 (yL-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31708 P ATP11 (yL-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31710 PFK-1 (T-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31710 P PFK-1 (T-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31711 PFK-1 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31711 P PFK-1 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31712 PFK-1 (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31712 P PFK-1 (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31714-R p-PTEN (Ser 380)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31714 P p-PTEN (Ser 380) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31715-R p-PTEN (Ser 385)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31715 P p-PTEN (Ser 385) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31718-R p-Claspin (Ser 945)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31718 P p-Claspin (Ser 945) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31719-R p-IKK© (Ser 31)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31719 P p-IKK© (Ser 31) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31720-R p-IKK© (Ser 43)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31720 P p-IKK© (Ser 43) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31721-R p-IKK© (Ser 376)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31721 P p-IKK© (Ser 376) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31722 GP-39 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31722 P GP-39 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31723 GP-39 (Q-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31723 P GP-39 (Q-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31724 ICAM-1 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31724 P ICAM-1 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31725 ICAM-1 (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31725 P ICAM-1 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31727 SUV39H1 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31727 P SUV39H1 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31731 FOXP1 (P-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31731 P FOXP1 (P-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31731 X FOXP1 (P-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31732 FOXC2 (A-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31732 P FOXC2 (A-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31732 X FOXC2 (A-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31733 FOXC2 (G-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31733 P FOXC2 (G-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31733 X FOXC2 (G-14) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31734 FOXC2 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31734 P FOXC2 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31734 X FOXC2 (S-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31736 FOXP2 (K-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31736 P FOXP2 (K-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31736 X FOXP2 (K-19) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31737 FOXP2 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31737 P FOXP2 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31737 X FOXP2 (C-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31738 FOXP3 (V-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31738 P FOXP3 (V-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31738 X FOXP3 (V-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31739 FOXP3 (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31739 P FOXP3 (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31739 X FOXP3 (K-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31741 MMP-8 (M-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31741 P MMP-8 (M-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,