Pol I/II/III RPB6 (E-15)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32044 Ral BP-1 (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32044 P Ral BP-1 (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32045 Ral BP-1 (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32045 P Ral BP-1 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32046 Ras GAP (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32046 P Ras GAP (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32047 Ras GAP (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32047 P Ras GAP (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32049 Ras GAP (P-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32049 P Ras GAP (P-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32050 RhoGEF p115 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32050 P RhoGEF p115 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32052 RhoGEF p115 (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32052 P RhoGEF p115 (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32053 RhoGEF p115 (R-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32053 P RhoGEF p115 (R-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32055 C3G (L-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32055 P C3G (L-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32057 VDAC2 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32057 P VDAC2 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32059 VDAC2 (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32059 P VDAC2 (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32063 VDAC1 (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32063 P VDAC1 (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32064 VDAC1 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32064 P VDAC1 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32065 TASK-1 (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32065 P TASK-1 (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32067 TASK-1 (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32067 P TASK-1 (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32068 TASK-1 (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32068 P TASK-1 (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32070 L-type Ca++ CP å1D (F-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32070 P L-type Ca++  CP å1D (F-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32071 L-type Ca++  CP å1D (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32071 P L-type Ca++ CP å1D (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32072 L-type Ca++  CP å1D (E-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32072 P L-type Ca++  CP å1D (E-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32074 L-type Ca++ CP å1F  (H-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32074 P L-type Ca++ CP å1F  (H-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32075 L-type Ca++  CP å1F (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32075 P L-type Ca++  CP å1F (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32076 L-type Ca++  CP å1F  (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32076 P L-type Ca++  CP å1F  (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32077 P L-type Ca++  CP ∫1 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32079 L-type Ca++  CP ∫1 (D-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32079 P L-type Ca++ CP ∫1 (D-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32080 L-type Ca++  CP ∫1b (Q-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32080 P L-type Ca++  CP ∫1b (Q-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32081 L-type Ca++  CP ∫1b (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32081 P L-type Ca++  CP ∫1b (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32082 L-type Ca++  CP ∫1b (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32082 P L-type Ca++  CP ∫1b (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32084 N-type Ca++  CP å1B (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32084 P N-type Ca++  CP å1B (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32085 N-type Ca++  CP å1B (W-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32085 P N-type Ca++  CP å1B (W-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32089 IL-8RB (P-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32089 P IL-8RB (P-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32092 gp130 (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32092 P gp130 (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32093 gp130 (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32093 P gp130 (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32094 HDAC9 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32094 P HDAC9 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32095 HDAC9 (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32095 P HDAC9 (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32097 MTA2 (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32097 P MTA2 (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32098 MTA2 (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32098 P MTA2 (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32099 MTA2 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32099 P MTA2 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32101 RPA194 (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32101 P RPA194 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32102 RPA194 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32102 P RPA194 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32104 TRF2 (R-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32104 P TRF2 (R-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32104 X TRF2 (R-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32106 TRF2 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32106 P TRF2 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32106 X TRF2 (E-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32108 Pol III RPC32 (V-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32108 P Pol III RPC32 (V-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32110 A cyclase II (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32110 P A cyclase II (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32112 A cyclase II (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32112 P A cyclase II (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32113 A cyclase III (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32113 P A cyclase III (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32114 A cyclase III (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32114 P A cyclase III (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32115 A cyclase III (V-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32115 P A cyclase III (V-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32116 Pol I/II/III RPB6 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32116 P Pol I/II/III RPB6 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32117 Pol I/II/III RPB6 (V-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32117 P Pol I/II/III RPB6 (V-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32119 A cyclase VII (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,