Opi1p (yE-12)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32564 SR-4 (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32564 P SR-4 (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32566 SR-4 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32566 P SR-4 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32568 SR-5A (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32568 P SR-5A (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32569 SR-5A (H-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32569 P SR-5A (H-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32570 SR-5B (E-10) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32570 P SR-5B (E-10) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32571 SR-5B (L-10) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32571 P SR-5B (L-10) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32573-R p-Dab2 (Ser 24)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32573 P p-Dab2 (Ser 24) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32574 E2F-7 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32574 P E2F-7 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32574 X E2F-7 (N-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32575 E2F-7 (R-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32575 P E2F-7 (R-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32575 X E2F-7 (R-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32577-R p-PERK (Thr 981)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32577 P p-PERK (Thr 981) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32580 MOG (L-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32580 P MOG (L-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32581 MOG (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32581 P MOG (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32584 PINK1 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32584 P PINK1 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32588 PP5 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32588 P PP5 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32589 PGE synthase (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32589 P PGE synthase (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32590 PGE synthase (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32590 P PGE synthase (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32592 TI-VAMP (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32592 P TI-VAMP (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32593 TI-VAMP (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32593 P TI-VAMP (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32597 Nap-22 (E-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32597 P Nap-22 (E-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32598 Nap-22 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32598 P Nap-22 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32600 Mucin 17 (N-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32600 P Mucin 17 (N-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32602 Mucin 17 (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32602 P Mucin 17 (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32605 Fascin 2 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32605 P Fascin 2 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32607 Fascin 3 (D-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32607 P Fascin 3 (D-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32608 Fascin 3 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32608 P Fascin 3 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32609 OMG (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32609 P OMG (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32611 OMG (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32611 P OMG (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32612 Notch 4 (F-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32612 P Notch 4 (F-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32613 Notch 4 (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32613 P Notch 4 (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32615-R p-Flk-1 (Tyr 1059)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32615 P p-Flk-1 (Tyr 1059) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32616 BTEB3 (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32616 P BTEB3 (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32616 X BTEB3 (G-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32617 BTEB3 (A-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32617 P BTEB3 (A-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32617 X BTEB3 (A-12) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32619 Sil (T-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32619 P Sil (T-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32620 Sil (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32620 P Sil (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32620-R Sil (C-18)-R  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32621-R p-C3G (Tyr 514)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32621 P p-C3G (Tyr 514) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32622-R p-RKIP (rSer 153)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32622 P p-RKIP (rSer 153) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32623-R p-RKIP (hSer 153)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32623 P p-RKIP (hSer 153) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32624-R p-ERK 3 (Ser 189)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32624 P p-ERK 3 (Ser 189) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32625-R p-PEA-15 (Ser 116)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32625 P p-PEA-15 (Ser 116) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32627 PRAS40 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32627 P PRAS40 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32628 PRAS40 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32628 P PRAS40 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32629-R p-PRAS40 (Thr 246)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32629 P p-PRAS40 (Thr 246) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32630-R p-NFATc4 (Ser 168/170)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32630 P p-NFATc4 (Ser 168/170) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32631 Opi1p (yE-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32631 P Opi1p (yE-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32632 Opi1p (yK-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32632 P Opi1p (yK-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32633 Opi1p (yS-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32633 P Opi1p (yS-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32634 Notch 4 (E-11) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32634 P Notch 4 (E-11) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32636 Notch 4 (M-18) 200 ug/ml Store at 4° C,