KIN17 (K58) FITC-

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32717 P Myosin Ih (G-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32719 Myosin Ih (M-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32719 P Myosin Ih (M-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32720 Collagen Type XVIII (1837-46) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32720 FITC Collagen Type XVIII (1837-46) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32720 PE Collagen Type XVIII (1837-46) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32721 Cytokeratin 5 (RCK103) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32721 FITC Cytokeratin 5 (RCK103) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32721 PE Cytokeratin 5 (RCK103) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32722 Cytokeratin 18 (RCK106) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32722 FITC Cytokeratin 18 (RCK106) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32722 PE Cytokeratin 18 (RCK106) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32723 EMAP II (546-2) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32723 FITC EMAP II FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32723 PE EMAP II PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32724 2,2,7-trimethylguanosine (K121) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32725 Iba1 (1022-5) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32725 FITC Iba1 (1022-5) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32725 PE Iba1 (1022-5) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32726 p-NF-M (RNF403) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32727 p-NF-M (RNF406) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32727 FITC p-NF-M (RNF406) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32728 p-NF-H (RNF404) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32729 NF-H (RNF402) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32730 p-NF-H (RNF405) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32731 Nitrotyrosine (HM.11) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32732 MHC (F59) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32733 MHC (S58) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32734 ORC2 (3G6) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32735 ORC6 (3A4) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32736 Topo I (C-21) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32737 AQP1 (1/22) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32737 FITC AQP1 (1/22) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32737 PE AQP1 (1/22) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32738 AQP1 (1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32739 AQP4 (4/18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32739 FITC AQP4 (4/18) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32739 PE AQP4 (4/18) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32740 PSR (APSR-14.4) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32740 FITC PSR (APSR-14.4) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32740 PE PSR (APSR-14.4) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32741 Bcl-3 (150-3.5) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32742 CAF-1 p150  (p150-48) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32742 FITC CAF-1 p150  (p150-48) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32742 PE CAF-1 p150  (p150-48) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32744 Visual Arrestin (PDS-1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32745 Notch 1 (mN1A) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32746 VacA (5E4) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32746 L VacA (5E4) L 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32747 MBP-probe (P2F1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32748 p19 ARF (5-C3-1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32749 p19 ARF (12-A1-1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32750 CD223 (C9B7W) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32750 FITC CD223 (C9B7W) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32750 PE CD223 (C9B7W) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32751 ZP1 (M1.4) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32752 ZP2 (IE-3) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32753 GM-CSF (B6-2-hGMCSF) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32754 TR∫1 (C3) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32754 X TR∫1 (C3) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32755 KLRG1 (2F1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32755 L KLRG1 (2F1) L 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32755 FITC KLRG1 (2F1) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32756 Notch 1 (8G10) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32757 Nitrotyrosine (39B6) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32758 MyoD (5.8A) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32758 X MyoD (5.8A) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32759 Ezrin (4A5) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32760 ZAP-70 (1E7.2) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32760 FITC ZAP-70 (1E7.2) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32760 PE ZAP-70 (1E7.2) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32761 BAF250  (PSG3) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32761 X BAF250  (PSG3) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32762 BAF250b (KMN1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32762 X BAF250b (KMN1) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32763 BAF155 (DXD7) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32764 uPAR (IIIF10) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32765 uPAR (IID7) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32766 Pax-6 (AD2.38) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32766 X Pax-6 (AD2.38) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32767 TNF∫ (359-81-11) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32767 L TNF∫ (359-81-11) L 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32767 FITC TNF∫ (359-81-11) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32767 PE TNF∫ (359-81-11) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32768 KIN17 (K36) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32768 X KIN17 (K36) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32768 FITC KIN17 (K36) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32768 PE KIN17 (K36) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32769 KIN17 (K58) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32769 X KIN17 (K58) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32769 FITC KIN17 (K58) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32769 PE KIN17 (K58) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32770 Synaptojanin 1 (5H1) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32771 MCP-1 (5J) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32771 L MCP-1 (5J) L 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32772 GM-CSF (4G9) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32773 TALL-1 (6F2) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32773 FITC TALL-1 (6F2) FITC 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32773 PE TALL-1 (6F2) PE 100 tests in 2ml Store at 4° C,
sc-32774 BAFF-R (11C1) 200 ug/ml Store at 4° C,