Claudin-8 (M-14) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-33018 P p-NF?B p65 (Ser 276) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33019-R p-NF?B p65 (Ser 529)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33019 P p-NF?B p65 (Ser 529) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33020-R p-NF?B p65 (Ser 536)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33020 P p-NF?B p65 (Ser 536) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33021-R p-NF?B p50 (Ser 65)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33021 P p-NF?B p50 (Ser 65) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33022-R p-NF?B p50 (Ser 337)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33022 P p-NF?B p50 (Ser 337) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33023-R p-NF?B p50 (Ser 342)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33023 P p-NF?B p50 (Ser 342) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33024-R p-PKC † (Ser 676)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33024 P p-PKC † (Ser 676) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33025-R p-PKC † (Ser 695)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33025 P p-PKC † (Ser 695) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33026-R p-PKC † (Thr 703)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33026 P p-PKC † (Thr 703) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33027-R p-IRS-1 (Ser 307)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33027 P p-IRS-1 (Ser 307) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33028-R p-IRS-1 (Ser 636)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33028 P p-IRS-1 (Ser 636) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33029 FBP1 (D-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33029 P FBP1 (D-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33029 X FBP1 (D-12) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33030 FBP1 (Q-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33030 P FBP1 (Q-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33030 X FBP1 (Q-13) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33031 FBP2 (D-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33031 P FBP2 (D-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33031 X FBP2 (D-12) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33032 FBP2 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33032 P FBP2 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33032 X FBP2 (S-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33033 ACTH/å-MSH (K-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33033 P ACTH/å-MSH (K-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33034 ACTH (P-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33034 P ACTH (P-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33035 ACTH/CLIP (Y-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33035 P ACTH/CLIP (Y-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33036 Lipotropin ©/∫ (E-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33036 P Lipotropin ©/∫ (E-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33037 Lipotropin ∫ (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33037 P Lipotropin ∫ (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33038-R p-NG2 (Thr 2252)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33038 P p-NG2 (Thr 2252) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33039-R p-NF?B p65 (Ser 311)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33039 P p-NF?B p65 (Ser 311) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33040-R p-ErbB-4 (Tyr 1056)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33040 P p-ErbB-4 (Tyr 1056) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33041-R p-FGFR-3 (Tyr 724)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33041 P p-FGFR-3 (Tyr 724) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33042-R p-Atm (Ser 1981)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33042 P p-Atm (Ser 1981) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33043-R p-Stat5a (Ser 127/128)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33043 P p-Stat5a (Ser 127/128) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33044-R p-SGK3 (Ser 486)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33044 P p-SGK3 (Ser 486) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33045-R p-Dok-1 (Tyr 362)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33045 P p-Dok-1 (Tyr 362) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33046-R p-Crk II (Tyr 221)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33046 P p-Crk II (Tyr 221) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33047-R p-Rho GDI (Ser 101)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33047 P p-Rho GDI (Ser 101) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33048-R p-Rho GDI (Ser 174)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33048 P p-Rho GDI (Ser 174) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33049-R p-LRP1 (Tyr 4507)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33049 P p-LRP1 (Tyr 4507) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33050-R p-NSP3 (Tyr 636)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33050 P p-NSP3 (Tyr 636) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33051-R p-eEF2K (Ser 78)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33051 P p-eEF2K (Ser 78) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33052-R p-eEF2K (Ser 377)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33052 P p-eEF2K (Ser 377) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33053-R p-eEF2K (Ser 398)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33053 P p-eEF2K (Ser 398) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33054-R p-eEF2K (Ser 77)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33054 P p-eEF2K (Ser 77) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33055-R p-IGF-IR (Tyr 1158/1162/1163)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33055 P p-IGF-IR (Tyr 1158/1162/1163) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33056 DAT (W-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33056 P DAT (W-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33058 AHA-1 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33058 P AHA-1 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33060 AHA-1 (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33060 P AHA-1 (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33062 Claudin-8 (Y-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33062 P Claudin-8 (Y-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33064 Claudin-8 (S-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33064 P Claudin-8 (S-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33065 Claudin-8 (M-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33065 P Claudin-8 (M-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33066 Cyclophilin D (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33066 P Cyclophilin D (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33068 Cyclophilin D (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33068 P Cyclophilin D (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33070 RB3 (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33070 P RB3 (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33071 RB3 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33071 P RB3 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33073 SIK (Y-19) 200 ug/ml Store at 4° C,