T2R38 (T-16) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-34215 TRB-3 (W-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34215 P TRB-3 (W-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34218 Neuregulin-2 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34218 P Neuregulin-2 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34219 Neuregulin-2 (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34219 P Neuregulin-2 (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34220 Neuregulin-2 (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34220 P Neuregulin-2 (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34221 Vav (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34221 P Vav (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34222 Vav (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34222 P Vav (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34223 Neuregulin-3 (D-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34223 P Neuregulin-3 (D-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34225 Neuregulin-3 (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34225 P Neuregulin-3 (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34230 OSCAR (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34230 P OSCAR (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34233 OSCAR (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34233 P OSCAR (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34234 OSCAR (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34234 P OSCAR (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34235 OSCAR (D-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34235 P OSCAR (D-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34237 OSCAR (M-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34237 P OSCAR (M-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34238 Myocardin (A-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34238 P Myocardin (A-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34241 LAMP-2 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34241 P LAMP-2 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34245 LAMP-2 (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34245 P LAMP-2 (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34247 RANK (L-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34247 P RANK (L-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34248 RANK (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34248 P RANK (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34249 RANK (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34249 P RANK (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34250 IGFBP5 (T-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34250 P IGFBP5 (T-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34252 HspBP1 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34252 P HspBP1 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34253 IGFBP5 (P-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34253 P IGFBP5 (P-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34255 HspBP1 (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34255 P HspBP1 (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34256 HspBP1 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34256 P HspBP1 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34259 Rac 1/2/3/4 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34259 P Rac 1/2/3/4 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34260 Rac 1/2/3/4 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34260 P Rac 1/2/3/4 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34261-R p-Histone H3 (Arg 3)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34261 P p-Histone H3 (Arg 3) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34271 RAG-2 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34271 P RAG-2 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34272 RAG-2 (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34272 P RAG-2 (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34273 HAX-1 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34273 P HAX-1 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34275 ChM-1 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34275 P ChM-1 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34276 ChM-1 (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34276 P ChM-1 (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34277 ChM-1 (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34277 P ChM-1 (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34278 ChM-1 (M-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34278 P ChM-1 (M-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34279 ChM-1 (R-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34279 P ChM-1 (R-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34280 catalase (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34280 P catalase (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34281 catalase (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34281 P catalase (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34282 catalase (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34282 P catalase (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34283 catalase (K-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34283 P catalase (K-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34284 catalase (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34284 P catalase (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34285 catalase (F-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34285 P catalase (F-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34286 T2R6 (Y-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34286 P T2R6 (Y-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34288 T2R6 (T-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34288 P T2R6 (T-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34291 T2R1 (V-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34291 P T2R1 (V-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34292 T2R1 (Q-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34292 P T2R1 (Q-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34294 T2R38 (T-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34294 P T2R38 (T-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34304 M/NEI (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34304 P M/NEI (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34305 M/NEI (A-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34305 P M/NEI (A-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34307 DSC2 (S-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34307 P DSC2 (S-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34308 DSC2 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34308 P DSC2 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,