PICK1 siRNA (m)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36174-PR PACSIN2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36175 PACT siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36175-PR PACT (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36176 PACT siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36176-PR PACT (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36177 PRX I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36177-PR Pag (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36178 PRX I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36178-PR Pag (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36179 PAI-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36179-PR PAI-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36180 PAI-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36180-PR PAI-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36181 ∫PAK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36181-PR ∫PAK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36182 ∫PAK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36182-PR ∫PAK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36183 ©PAK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36183-PR ©PAK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36184 ©PAK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36184-PR ©PAK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36187 PAR-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36187-PR PAR-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36188 PAR-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36188-PR PAR-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36189 PAR4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36189-PR PAR4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36190 PAR4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36190-PR PAR4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36191 patched siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36191-PR patched (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36192 patched siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36192-PR patched (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36193 Pax-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36193-PR Pax-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36194 Pax-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36194-PR Pax-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36195 Pax-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36195-PR Pax-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36196 Pax-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36196-PR Pax-6  (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36197 paxillin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36197-PR paxillin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36198 PCAF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36198-PR PCAF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36199 PCAF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36199-PR PCAF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36200 PDGFR-∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36200-PR PDGFR-∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36201 PDI siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36201-PR PDI (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36202 PDI siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36202-PR PDI (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36203 PDK1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36203-PR PDK1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36204 PDK1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36204-PR PDK1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36205 PEA3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36205-PR PEA3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36206 PEA3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36206-PR PEA3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36207 PEPT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36207-PR PEPT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36208 PEPT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36208-PR PEPT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36209 Per2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36209-PR Per2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36210 Per2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36210-PR Per2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36211 Peripherin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36211-PR Peripherin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36212 Peripherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36212-PR Peripherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36213 PERK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36213-PR PERK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36214 PERK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36214-PR PERK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36215 PGK1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36215-PR PGK1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36216 PGK1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36216-PR PGK1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36217 PI 3-kinase p85å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36217-PR PI 3-kinase p85å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36218 PI 3-kinase p85å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36218-PR PI 3-kinase p85å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36219 PIAS 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36219-PR PIAS 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36220 PIAS 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36220-PR PIAS 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36221 PICK1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36221-PR PICK1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36222 PICK1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36222-PR PICK1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36223 PIG3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36223-PR PIG3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36225 Pim-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36225-PR Pim-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36226 Pim-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36226-PR Pim-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36227 Pim-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,