TyrRS siRNA (m)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37616-PR MPP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37619 MCM4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37619-PR MCM4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37620 MCM4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37620-PR MCM4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37621 Kip2 p57 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37621-PR Kip2 p57 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37622 p14 ARF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37622-PR p14 ARF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37624 p15 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37624-PR p15 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37625 p15 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37625-PR p15 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37626 MKLP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37626-PR MKLP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37629 Prohibitin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37629-PR Prohibitin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37630 Prohibitin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37630-PR Prohibitin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37631 RFC1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37631-PR RFC1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37632 RFC1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37632-PR RFC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37633 RFC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37633-PR RFC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37634 RFC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37634-PR RFC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37635 RFC3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37635-PR RFC3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37636 RFC3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37636-PR RFC3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37637 RFC5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37637-PR RFC5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37638 RFC5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37638-PR RFC5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37639 p53R2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37639-PR p53R2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37640 R1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37640-PR R1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37641 R1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37641-PR R1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37642 SCP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37642-PR SCP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37643 SCP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37643-PR SCP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37644 SCP-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37644-PR SCP-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37645 SCP-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37645-PR SCP-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37646 SCP-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37646-PR SCP-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37647 SG2NA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37647-PR SG2NA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37648 SG2NA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37648-PR SG2NA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37649 striatin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37649-PR striatin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37650 striatin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37650-PR striatin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37651 zinedin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37651-PR zinedin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37652 zinedin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37652-PR zinedin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37653 TPX2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37653-PR TPX2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37654 TPX2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37654-PR TPX2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37655 A20 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37655-PR A20 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37656 A20 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37656-PR A20 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37657 ADAR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37657-PR ADAR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37658 ADAR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37658-PR ADAR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37659 ADAR2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37659-PR ADAR2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37660 ADAR2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37660-PR ADAR2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37661 ADAT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37661-PR ADAT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37662 ADAT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37662-PR ADAT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37663 RED2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37663-PR RED2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37664 RED2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37664-PR RED2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37665 U2AF35 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37665-PR U2AF35 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37666 U2AF35 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37666-PR U2AF35 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37667 U2AF65 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37667-PR U2AF65 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37668 U2AF65 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37668-PR U2AF65 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37669 AIRE-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37669-PR AIRE-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37670 AIRE-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37670-PR AIRE-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37671 TyrRS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37671-PR TyrRS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37672 TyrRS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37672-PR TyrRS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37673 TrpRS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37673-PR TrpRS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37674 TrpRS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37674-PR TrpRS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37675 HisRS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37675-PR HisRS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37676 HisRS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37676-PR HisRS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37677 AML-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,