CtIP siRNA (m)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37729-PR CA150 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37730 CARM1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37730-PR CARM1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37731 CARP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37731-PR CARP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37732 CARP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37732-PR CARP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37733 CBF-C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37733-PR CBF-C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37734 CBF-C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37734-PR CBF-C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37735 CAF-1 p60 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37735-PR CAF-1 p60 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37736 CAF-1 p60 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37736-PR CAF-1 p60 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37737 HP1å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37737-PR HP1å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37738 HP1å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37738-PR HP1å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37739 CIITA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37739-PR CIITA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37740 CIITA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37740-PR CIITA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37741 RFX1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37741-PR RFX1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37742 RFX1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37742-PR RFX1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37743 RFX2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37743-PR RFX2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37744 RFX2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37744-PR RFX2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37745 RFX3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37745-PR RFX3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37746 RFX3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37746-PR RFX3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37747 RFX5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37747-PR RFX5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37748 RFX5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37748-PR RFX5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37749 RFXAP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37749-PR RFXAP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37750 RFXAP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37750-PR RFXAP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37751 RFX-B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37751-PR RFX-B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37752 RFX-B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37752-PR RFX-B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37753 CstF-50 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37753-PR CstF-50 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37754 CstF-50 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37754-PR CstF-50 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37755 CPEB siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37755-PR CPEB (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37756 CPEB siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37756-PR CPEB (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37757 Dnmt3a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37757-PR Dnmt3a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37758 Dnmt3a siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37758-PR Dnmt3a (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37759 Dnmt3b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37759-PR Dnmt3b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37760 Dnmt3b siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37760-PR Dnmt3b (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37761 Dnmt3L siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37761-PR Dnmt3L (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37762 Dnmt3L siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37762-PR Dnmt3L (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37763 MBD4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37763-PR MBD4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37764 MBD4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37764-PR MBD4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37765 CtIP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37765-PR CtIP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37766 CtIP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37766-PR CtIP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37767 CtBP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37767-PR CtBP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37768 CtBP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37768-PR CtBP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37769 DEC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37769-PR DEC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37770 DEC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37770-PR DEC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37771 DNA pol å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37771-PR DNA pol å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37772 DNA pol å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37772-PR DNA pol å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37773 DNA pol ∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37773-PR DNA pol ∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37774 DNA pol ∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37774-PR DNA pol ∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37775 DNA pol © siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37775-PR DNA pol © (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37776 DNA pol © siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37776-PR DNA pol © (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37777 DNA pol ∂ cat siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37777-PR DNA pol ∂ cat (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37778 DNA pol ∂ cat siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37778-PR DNA pol ∂ cat (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37779 DNA pol ∂ ss siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37779-PR DNA pol ∂ ss (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37780 DNA pol ∂ ss siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37780-PR DNA pol ∂ ss (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37781 DNA pol é siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37781-PR DNA pol é (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37782 DNA pol é siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,